White paper

En grundläggande guide i cybersäkerhet.

I dagens snabbt digitaliserade värld blir cybersäkerhet allt viktigare. Varje dag möts vi av rubriker om cyberangrepp som lamslår företag och myndigheter. Dessa incidenter visar tydligt hur sårbart vårt samhälle har blivit. Men vad är det egentligen som ligger bakom dessa attacker?

För att få en fullständig förståelse och upptäcka alla detaljer om hur du bäst skyddar din verksamhet, ladda ner och läs hela guiden.

Exekutiv sammanfattning

I dagens snabbt digitaliserade värld blir cybersäkerhet allt viktigare. Varje dag möts vi av rubriker om cyberangrepp som lamslår företag och myndigheter. Dessa incidenter visar tydligt hur sårbart vårt samhälle har blivit. Men vad är det egentligen som ligger bakom dessa attacker?

I detta White paper dyker vi djupt ner i cybervärlden för att avslöja de vanligaste orsakerna till cyberangrepp och de smarta, ofta osynliga metoderna hackare använder för att ta sig in i dina system. Visste du att 82% av alla intrångsförsök involverar den mänskliga faktorn?

Regulatoriska krav: NIS2-direktivet

EU:s NIS2-direktiv, som träder i kraft den 18 oktober 2024, ställer nya, hårda krav på företagsledningar att proaktivt hantera cyberhot. Misslyckande att följa dessa regler kan leda till betydande böter och sanktioner. Detta gör det absolut nödvändigt att prioritera cybersäkerhet nu. "Verksamhetsledare personligen ansvarar för att hantera de komplexa och ständigt föränderliga cyberhot som existerar," står det i direktivet.

Vanliga metoder för cyberangrepp och skydd

Cyberbrottslingar använder en rad olika tekniker för att bryta sig in i IT-system. Phishing är den mest utbredda metoden – men vet du hur du känner igen ett falskt e-postmeddelande innan det är för sent? Enligt Verizon's Data Breach Investigations Report är 60% av alla intrång resultatet av phishing.

Att skydda sig mot cyberangrepp kräver mer än bara teknik. Det handlar om att implementera strategier som nätverkssegmentering, multifaktorautentisering (MFA) och regelbundna penetrationstester. Microsoft Secure Score visar att upp till 70% av riskerna kan minskas genom utbildning av användarna. Men hur effektiva är dessa metoder egentligen? Och vad kan du göra för att öka säkerheten ytterligare?

Är din IT-miljö redo att stå emot nästa cyberangrepp?

Vi står inför en tid där cybersäkerhet inte längre är ett val – det är en nödvändighet. Genom att läsa detta White paper får du inte bara kunskap om hur du kan skydda din organisation, utan också insikt i varför detta är en kritisk fråga för framtiden. 

För att få en fullständig förståelse och upptäcka alla detaljer om hur du bäst skyddar din verksamhet, läs hela guiden.

Prata Cybersäkerhet med oss

Cybersäkerhet ska inte vara upp till den enskilda medarbetaren. Vi tar ansvar för hela ert nätverk och ser till att ni är både utbildade och trygga genom att allt fungerar som det ska. Vi hjälper dig att ta fram lösningar som funkar även när dina medarbetare har annat att tänka på.

Kontakta oss