Offentlige skyløsninger

En offentlig nettsky er den vanligste formen for skytjenester, og tilbys av leverandører som Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform. 

Fordeler med en offentlig nettsky

Offentlige skytjenester er avgjørende for nesten all digital transformasjon og kommunikasjon. Vi skreddersyr løsninger til deres og virksomhetens behov. 

Disse tjenestene omfatter en infrastruktur som deles mellom flere organisasjoner eller brukere.

  • Du betaler kun for ressursene du bruker, noe som blir mer kostnadseffektivt totalt sett.
  • Sikkerhet og vedlikehold håndteres av leverandøren, noe som reduserer den tekniske arbeidsbyrden for organisasjonen din.


Eventuelle ulemper

En offentlig nettsky kan gi færre kontroll- og tilpasningsmuligheter sammenlignet med en privat nettsky.