Sertifikat og rapporter

Her samler vi alle sertifiseringer, retningslinjer og rapporter av allmenn interesse. Sertifiseringene støtter arbeidet med kontinuerlig forbedring. Som konsern er vi miljøsertifiserte, samt kvalitetssertifiserte i den svenske organisasjonen, og vi har tilsvarende arbeidsmetoder i konsernet. I Norge er vi også sertifiserte Miljøfyrtårn.