Vastuullinen liiketoiminta.  

 Haluamme olla kumppani, jolla on pitkäaikaisia ja luotettavia asiakassuhteita. Vuorovaikutuksemme ja suhteemme asiakkaittemme, kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa tulee aina perustua rehellisyyteen ja avoimuuteen.   

 

Liiketoiminnan etiikka.  

Lakien ja määräysten noudattaminen on meille itsestäänselvyys. Torjumme aktiivisesti epäeettisiä liiketoimintatapoja. Korruptiona tai lahjontana pidettävien korvauksien vastaanottaminen on kielletty kaikilta henkilökuntaan kuuluvilta. 

Arvomme, eettiset toimintaohjeemme ja jatkuva koulutus auttavat työntekijöitämme toimimaan aina ammattimaisesti, eettisten periaatteiden mukaisesti ja rehellisesti.   

Lisäksi olemme ottaneet käyttöömme whistleblower-toiminnon ulkopuolisen kumppanimme WhistleB:n kautta. Se mahdollistaa anonyymin raportoinnin mahdollisista väärinkäytöksistä ja turvaa toimintamme läpinäkyvyyttä. 

Vastuulliset hankinnat.  

Yli 90 % ilmastovaikutuksistamme tulee tuotteiden ja palveluiden hankinnoista. Elektroniikkatuotteiden toimitusketju on monimutkainen ja ne valmistetaan usein maissa, joissa työolosuhteisiin, ihmisoikeuksiin ja muihin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ovat suuria.   

Teemme tärkeimmille toimittajillemme arvioinnin ja riskiluokituksen, joilla varmistamme, että heidän käytäntönsä ovat Avokin vaatimusten mukaisia. Arvioinnissa selvitetään esimerkiksi, onko toimittaja liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen, Responsible Business Alliance -yhteenliittymään tai Responsible Minerals Initiative -aloitteeseen, jotka käsittelevät työoikeuteen, ihmisoikeuksiin, ympäristövaikutuksiin ja lahjontaan liittyviä riskejä. Lisäksi arvioidaan, ilmoittaako toimittaja ympäristövaikutuksensa ja onko sillä omiamme vastaavat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (kuten Science Based Target).  

 Tietoturva ja yksityisyys.  

Tietoturva ja yksityisyys ovat Avokin liiketoiminnan ja asiakkaiden luottamuksen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Avoki tekee järjestelmällistä tietoturvatyötä ISO 27001 -standardin mukaisesti.  

  • Asiakkaan tietoturvan ja yksityisyyden turvaavat asiakasratkaisut järjestelmän täydellisen dokumentoinnin ja nykyisten käytäntöjen ja ohjeistusten läpikäynnin pohjalta.  
  • Avokin prosessit ja rutiinit asiakkaan tietoturvan ja yksityisyyden varmistamiseksi.  
  • Avokin sisäiset tietoturvaprosessit ja -rutiinit. Järjestelmällistä työtä ISO 27001 -standardin mukaisesti.