Valmis NIS2-direktiiviin?

NIS (Directive on Security of Network and Information Systems) tulee voimaan 17. lokakuuta 2024.

NIS on EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi, joka asettaa vaatimukset verkkojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuudelle. 

Uusi direktiivi on vastaus lisääntyneisiin kyberturvallisuusuhkiin, ja sen tavoitteena on luoda turvallisempi kyberympäristö koko EU:n alueella. 

NIS2-direktiivi tuli alun perin voimaan jo tammikuussa 2023, mutta 17. lokakuuta 2024 alkaen kaikkien organisaatioiden, joita direktiivi koskee, on viimeistään toimittava uusien vaatimusten mukaisesti.