Ilmasto

Mittaamme kaiken.

Mittaamme ilmastovaikutuksemme kokonaisuutena, joka sisältää oman toimintamme lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme käytöstä asiakkaalla syntyvät päästöt. Mittaus tapahtuu yleisesti hyväksytyn Greenhouse Gas Protocol (Scope 1, 2 ja 3) -standardin mukaisesti.  

  • Scope 1 – yrityksen omien autojen päästöt.  
  • Scope 2 – toimistojemme ja palvelinsaliemme käyttämän energian päästöt.  
  • Scope 3 – esimerkiksi työmatkojen, kuljetusten, jätteenkäsittelyn, kaikkien asiakkaille toimitettujen tuotteiden ja palveluiden sekä oman toimintamme päästöt.   

Tätä työtä tukee oma ISO 14001 -ympäristöjohtamissertifiointimme. Vuonna 2021 liityimme YK:n Race To Zero -kampanjan tukemaan SME Climate Commitment -aloitteeseen.

 

 

Vähennyksiä koko arvoketjussa.

Olemme asettaneet tavoitteeksi ilmastovaikutuksemme vähentämisen kaikissa vaiheissa, toimitilojemme käyttämästä energiasta asiakkaille tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin. Tavoitteemme ovat Scienced Based Targets Initiative (SBTi) -järjestön hyväksymiä. SBTI on maailmanlaajuinen järjestö, joka verifioi yritysten ja yhteisöjen tieteeseen perustuvia päästövähennysmenetelmiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Kiertotalouden liiketoimintaa  

Vaikutamme erityisesti tuotteidemme ja palveluidemme kautta. Esimerkiksi tuottamiemme palveluiden, kiertotalouden mukaisen laitteiden käsittelyn ja fossiilittoman käyttöenergian avulla vähennämme ympäristölle ja yhteiskunnalle koituvia haittoja. 

Vaatimukset toimittajille  

Yli 90 % ilmastovaikutuksistamme tulee ostetuista tuotteista ja palveluista. Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää siis vastaavia tavoitteita myös kumppaneiltamme. Toimittajavaatimuksiimme kuuluu, että yritykset ovat asettaneet tieteeseen perustuvat tavoitteet.  

Logistiikka ja kuljetukset   

Tuotteet toimitetaan pääasiassa suoraan toimittajalta asiakkaalle, mikä minimoi kuljetusten ympäristövaikutukset. Kannustamme logistiikkakumppaneitamme käyttämään fossiilittomia kuljetuksia ja muutamme oman autokalustomme täysin fossiilittomaksi vuoteen 2030 mennessä.   

 Etäkokoukset ja fossiiliton energia  

Asiakkaamme ja toimipisteemme sijaitsevat laajalla alueella. Etäkokousten avulla olemme vähentäneet matkustamista, jonka ensisijaisena muotona käytämme junaa. 98 % toimipisteistämme käyttää uusiutuvaa energiaa, ja tavoitteemme on nostaa osuus sataan prosenttiin.   

Ympäristö-tavoitteemme 2030.

Vähennämme absoluuttisia scope 1- ja scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjämme 42 % vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2021 tasosta). Lisäksi vähennämme scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjämme liikevaihtoon suhteutettuna 42 % vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2021 tasosta).   

100 % ilmastokompensoitu.

Vaikka ilmastotoimemme ovat pitkäaikaisia, on tärkeää ottaa vastuuta myös nykyisistä päästöistämme. Siksi kompensoimme ilmastovaikutuksemme sataprosenttisesti. Kompensaatio tapahtuu Gold Standard -sertifioitujen uusiutuvan energian hankkeiden kautta. Kompensointi rajoittaa ilmakehään päästettävän hiilidioksidin määrän lisääntymistä.   Lue hankkeista, joita tuemme. 

Bhadla Solar 

Aurinkovoimala Intiassa korvaa fossiilisia energianlähteitä. 

Lue lisää

Karnataka 

Suuren mittakaavan aurinkoenergiahanke Intiassa. 

Lue lisää

Boreal Mix 

Säilyttää Ruotsin metsiä, joilla on korkea biologinen arvo. 

Lue lisää

Noudatamme standardeja .

Noudatamme parhaita käytäntöjä mittaamalla ja kompensoimalla ilmastovaikutustamme sekä vähentämällä sitä ilmastoneutraaleille organisaatioille tarkoitetun PAS2060-standardin mukaisesti. Käytämme standardia sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toimittamissamme tuotteissa ja palveluissa.

Tiesitkö tämän?

Vuonna 2022 tehdyn markkinatutkimuksen mukaan jopa 59 % vastaajista haluaa, että vastuulliset tuotteet ja palvelut olisivat vakiotarjontaa.   

Monitilatoimisto

Monitilatoimisto mahdollistaa joustavamman työpaikan, erityisesti kun kiinteän työpisteen sijaan työtehtävät määrittävät sijaintisi. Silloin on erityisen tärkeää luoda tehokkaat työskentelytavat tiedostojen ja prosessien digitalisoimiseksi kattaen sekä toimiston että etätyöpaikat.

 

Ota yhteyttä!