Töissä Avokilla.

Tiedämme, että menestyvän yrityksen salaisuus on työpaikallaan viihtyvät työntekijät. Ihmisten kohtaamiset ovat tärkeitä dynaamisessa ja luovassa ympäristössä Työntekijöidemme osaaminen ja innovointikyky ovat keskeisiä asioita digitaalisen siirtymän ja kestävän kehityksen edistämisessä.  

Myös vapaus ja vastuu, henkilökohtainen kehitys ja mahdollisuus vaikuttaa ovat asioita, joita arvostamme.   

  

Monimuotoisuus ja osallistaminen.

Eri lähtökohdista olevat työntekijät edistävät työpaikan kehitystä ja innovatiivisuutta, mikä taas houkuttelee sekä asiakkaita että työntekijöitä. Meille monimuotoisuus ja osallistavuus merkitsevät yksilöstä välittämistä ja miellyttävää työilmapiiriä. Avoki pyrkii aktiivisesti houkuttelemaan enemmän naisia alalle ja myös pitämään heidät yrityksen palveluksessa. Tavoitteemme on, että  

●      40 % kaikista uusista työntekijöistä on naisia  

●      40 % kaikista uusista työntekijöistä on kokeneita työntekijöitä  

●      heijastamme yhteiskunnan yleistä monimuotoisuutta.  

 Vastuullinen työelämä.  

Työntekijämme ovat yrityksemme arvokkain resurssi. Siksi on tärkeää luoda terveellinen ja kehittyvä työpaikka, jossa työtapaturmien ja työperäisten sairauksien riskit on minimoitu. Se on osa johtamista, ja siksi esihenkilöitämme koulutetaan jatkuvasti työympäristön sekä työterveyden edistämisessä. Meillä on myös toimintaohjeita, jotka yhdessä eettisten sääntöjen kanssa auttavat työntekijöitämme toimimaan oikein.  

Yhteiskuntavastuu.  

Me Avokilla pyrimme aktiivisesti edistämään osaamista, innovaatioita ja yhteiskunnallista kehitystä. Tavoitteemme on tukea yhteiskunnan IT-yhteisöllisyyttä jakamalla osaamista ja innovaatioita.  

Jaamme näkemyksiämme suosittujen webinaariemme lisäksi osallistumalla esimerkiksi Circular Electronics Initiative -aloitteeseen, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta kestävästä elektroniikan käytöstä. Toinen vastaava aloite on CIOCO2, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta digitalisoinnin ilmastovaikutuksista ja tarjoamaan IT-organisaatioille konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen parantamiseen.