Tietovuodot ovat tietoturvauhka.


IT-ympäristön tulee toimia ilman katkoja ja kaikki yrityksen tiedot on suojattava varkauksilta. Yksityisyyteen ja salassapitoon, tietojen saavutettavuuden ohessa, liittyvät asiat määrittelevät, miten yrityksesi strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

 

Ota yhteyttä!

Tallennetun tiedon tarveanalyysi.


Asiantuntijoidemme tekemä tarveanalyysi huomioi organisaation kaikki toiminnot. Analyysi voidaan siten mukauttaa toimialakohtaisiin standardeihin. 

Tunnistettuja riskejä voidaan hallita, mikä tukee yrityksen normaalia toimintaa. Tarveanalyysi koostuu seuraavista vaiheista:

  • Tarkasteltavan tiedon kerääminen
  • Haavoittuvuuksien ja uhkien tunnistaminen sekä niiden tason määrittäminen
  • Riskitason arviointi
  • Riskienarviointiraportti
  • Riskienhallintasuunnitelman, jossa on huomioitu mm. tiedon saatavuus ja käyttöoikeudet sekä olemassa olevan tiedon riskitasot  

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus myös aloilta, joissa turvallisuusstandardit ovat erityisen vaativia. Toteutamme myös erilaisia turvaluokiteltuja ratkaisuja.