Publika cloud.

Publikt cloud är den vanligaste formen av molntjänster, som tillhandahålls av leverantörer såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform. 

Jag vill veta mer

Publika molntjänster är avgörande för nästan all digital transformation och kommunikation. Det som utmärker den publika molntjänsten är dess förmåga att erbjuda tjänster till många kunder samtidigt.

Även om tjänsterna delas, är varje kunds data och applikationer naturligtvis skyddade och inte tillgängliga för andra kunder. Vi skräddarsyr lösningar till er verksamhet och till era behov. Säkerhet och underhåll hanteras av oss, vilket blir mer tidseffektivt för din organisation.

En framträdande fördel med den publika molntjänsten är dess snabba och enkla igångsättning. Det finns inget behov av att sätta upp egen serverinfrastruktur; du registrerar dig bara för en tjänst och kan omedelbart börja använda den tillhandahållna resursen eller tjänsten.

Ytterligare fördelar med att använda den publika molntjänsten är att du betalar endast för den tjänst du faktiskt använder och du får tillgången till ett omfattande nätverk av servrar säkerställer kontinuerlig drift och tillgänglighet för tjänsterna.

Rådgivning och konsulttjänster.

Våra erfarna och certifierade experter gör det komplexa enkelt och hjälper dig att ta fram en lösning som levererar affärsnytta på riktigt.

Kontakta en konsult