Hållbar IT.

Hur ska digitaliseringen minska miljöpåverkan utan att skapa en ny miljöbov?

En hållbar framtid

ICT sektorn (Information, Communication, Technology) har lika stor klimatpåverkan som flygbranschen. Den ökade datamängd som följer av digitaliseringen pekar på att energiförbrukning från ICT kommer att öka från 2% till 8% av världens energiförbrukning inom det närmsta årtiondet. Därför är drift med förnybar energi och energieffektivitet avgörande för att inte de relaterade klimatutsläppen ska öka i samma takt.  

På Avoki är vi övertygade om att IT och digitalisering är en del av lösningen för en hållbar framtid, men det kräver att vi gör aktiva val för vår IT-miljö där vi utgår från behov och funktion i stället för specifika produkter.

En hållbar IT-miljö innebär bl a: 

  • Behovsanpassning för att behålla fungerande och byta ut uttjänta lösningar.  
  • Använda kvalitativ och miljöcertifierad hårdvara med längre livslängd och lägre miljö- och klimatavtryck. 
  • Service, uppgradering och reparation för förlängd livslängd av hård- och mjukvara. 
  • Återanvändning av fungerande hårdvara 
  • Återvinning av hårdvara för att ta vara på farliga ämnen och värdefulla metaller. 
  • Drift av IT-miljön med förnybar energi 

Visste du att?

Enligt en marknadsundersökning som genomfördes under 2022 vill hela 59% av respondenterna att hållbara produkter och tjänster ska vara standarderbjudande.

Guide

Läs vår guide 

Ta del av vår kortfattade guide nedan hur du kan tänka kring hållbarare IT och kontakta oss om du vill ha hjälp med att se över er IT.

Förinspelat webinar

Hållbar IT

Vad är Hållbar IT egentligen? Ämnet är brett och omfattar både miljömässig och social hållbarhet. Vi reder ut begreppet och får hjälp av våra experter med handfasta tips.

Vill du veta mer?

Hör av dig till vår hållbarhetsexpert Klara Tengstrand så berättar hon mer om hur hållbar IT fungerar.

Kontakta mig