Guide

Hållbar IT

Vad är egentligen hållbar IT? Ämnet är brett och omfattar både miljömässig och social hållbarhet. Om du satsar på hållbar IT innebär det reducerade risker, sänkta kostnader och ökad lönsamhet.

För att skapa en hållbarare IT krävs många faktorer, men två av de viktigaste omfattar hårdvara samt drift av mjukvara och lagring och det är dessa områden vi tar upp i denna guide.

Checklista - hårdvara

IT har en betydande miljöpåverkan och hårdvara står för den större delen. Framställning av metaller och annan råvara, produktion och transport samt kassering av hårdvara står för en stor del av den miljöpåverkan IT har. Därför har det stor betydelse vad vi ställer för krav vid köp och hantering av hårdvara.

Befintlig hårdvara

 • Vårda utrustningen så att den håller längre. Använd exempelvis skal och skärmskydd.
 • Har du fungerande IT-utrustning som inte används, skänk bort eller sälj den.
 • Går något sönder, undersök möjlighet att reparera.
  Kan utrustning inte repareras, lämna in den till materialåtervinning. Elektronik är klassat som farligt avfall (E-waste) och ska sorteras därefter för att komponenter ska kunna återanvändas och återvinnas på rätt sätt.
 • Säkerställ att elen som används till utrustningen är förnybar och inte fossil. Se över företagets elavtal.
 • Minska elanvändning, exempelvis genom att stänga av hårdvaran istället för standby-läge.
   

Köp av hårdvara

 • Utvärdera behov av fabriksny utrustning eller om begagnad utrustning kan möta behovet
 • Vid köp av nyproducerad utrustning, välj miljömärkt, exempelvis TCO Certified eller Svanen.  

 

Checklista - lagring och drift 

Drygt 1% av det globala elbehovet kommer från datacenter. Lagring och drift kan göras i egna datacenter, eller genom molnet där flera bolag hyr in sig och delar datacenter. Det senare innebär ett mer effektivt nyttande av resurser och har visat sig vara mer hållbart både utifrån ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. Däremot har det betydelse vad för typ av energi som driftar datacentret.  

 • Säkerställ att elen som används är förnybar och inte fossil. Oavsett om det gäller egna datacenter eller via molnet.
 • Tänk närhetsprincipen. Överföring av information kräver också energi. Ett datacenter nära dig ger sannolikt ett lägre klimatavtryck än ett som ligger längre bort.
 • Ha policy och processer för hantering och rensning av data för att undvika överflödig datalagring.
   

För mer omfattande guidning erbjuder följande organisationer nyttig information. 

Internetstiftelsens guide ”Kom igång med hållbar IT”

CIOCO2 toolbox: Toolbox - CIOCO2

Vill du veta mer om Hållbar IT?

Hur ska digitaliseringen minska miljöpåverkan utan att skapa en ny miljöbov? Läs mer om hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara genom mer hållbara val.