IT-byrån.

Sveriges nya IT-podd med fokus på samtalet hur vi formar framtidens digitala arbete.

Lyssna på erfarna experter som delar med sig av sin kunskap och insikter där fokus är att öka produktiviteten och säkerheten hos företag. 

Under 1900-talet var det viktigaste bidraget att öka produktiviteten hos industriarbetare femtiofaldigt. Idag är det ledningens uppgift att öka produktiviteten hos kunskapsarbetare, förhoppningsvis med samma procentandel. 

- Svenskarna lägger 75 minuter i veckan på it-strul. Vad tar mest tid?

- Goda tekniska förutsättningar på arbetsplatsen ökar sannolikheten att bli ett högpresterande företag med 50%. Vad behöver vara på plats?

- 60% av medarbetare med dåliga tekniska förutsättningar överväger att lämna sina jobb. Hur kan man förhindra detta?

 Ja, det och mycket mer pratar vi om tillsammans med gäster som delar med sig av sin expertis och erfarenhet.

Avsnitt 1, Digital Ergonomi. 

Den moderna arbetsplatsen är både fysisk och digital och med arbete som sker i alltmer virtuella utrymmen.