Artikel

Nya bestämmelser för dig som utfärdar digitala intyg med Webcert

Förändringen innebär att du fortsättningsvis endast ska kunna utfärda digitala intyg om du har SITHS eller BankID. Väljer du att använda dig av ett privat BankID kommer respektive läkare att stå som utfärdare med sitt privata BankID. Använder du dig av en SITHS-lösning från Office Management så kommer du som vårdgivare att stå som utgivare av det digitala intyget.

Information till dig som använder webcert

För att fortsätta utfärda digitala intyg behöver ditt företag senast 10 maj 2022 teckna ett abonnemang. Detta abonnemang kräver inloggning med utökad säkerhet. Vi på Office Management hjälper till med utfärdande av SITHS kort till din verksamhet. 

Företag utan kundavtal och abonnemang kommer därefter inte längre kunna utfärda nya intyg. Du som i dagsläget saknar avtal informeras genom en informationsruta som visas vid inloggning i systemet Webcert.

Till dig som använder webcert med e-legitimation

Tidigare kommunicerat beslut att inloggning med annan e-legitimation än SITHS endast är förbehållen enskild firma är omprövat. Från och med januari 2022 gäller följande:

  1. Intygsutfärdande via Webcert med BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation begränsas inte till någon specifik bolagsform.
  2. Varje enskild läkare som utfärdar intyg med BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation ska teckna ett eget kundavtal med Inera och därefter beställa abonnemang för Webcert med e-legitimation.

Observera att intyg som utfärdas med BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation enbart är den enskilde läkarens intyg och kan inte kopplas samman, överlåtas eller delas med någon organisation.

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Vi på Office Management erbjuder en service- och användarvänlig SITHS-lösning. Vi tar hand om all administration, registrering samt leverans av det färdiga kortet till din verksamhet. En fullservice-tjänst.