Supportsida skrivare

Support och felanmälan.

Här finner du information och guider om våra multifunktionsskrivare. Att utföra enklare underhåll på din skrivare är faktiskt inte särskilt svårt. Om du exempelvis har problem med papper som fastnat, behöver byta toner eller resttonerbehållare, fylla på med häftklammer, rengöra laserglasen eller annat så hittar du här steg-för-steg guider som beskriver hur du ska göra.

Om du fortfarande upplever problem med din skrivare eller önskar personlig service är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på Avoki.

Felanmälan

Beställa toner.

Behöver du toners, resttonerbehållare eller andra förbrukningsartiklar så kan du fylla dina uppgifter och vad du behöver i detta formulär så kommer vi att hjälpa dig vidare.

Beställ toner

Vanliga frågor

Det kan bero på att laserglasen är smutsiga. Läs steg-för-steg-guiden "Laserglasen" och prova att rengöra dem. 
Skulle detta inte hjälpa är du välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig.

support@avoki.se

Detta kan bero på att dokumentet har fel format eller att skrivarens kassetter saknar den papperstypen. Med hjälp av denna instruktion så kan du "tvinga" ut utskriften på ett annan papperstyp som finns i maskinen genom att välja en kassett i displayen:

 • Tryck på knappen "OK".
 1. Tryck på knappen "Papper slut"
 2. Markera aktuellt jobb.
 3. Välj alternativ "Välj papper på nytt" eller "Avbryt/ta bort".
 4. Välj en markerad kassett, t.ex. A4, sedan OK
 5. Jobbet kommer ut, men är ej anpassat efter detta format.

Ladda ner instruktionen som PDF med bilder.

Om du upplever problem med din skrivare är du alltid välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig.

 1. Öppna sorterarens lilla frontlucka
 2. Skjut sorteraren åt vänster
 3. Ta bort eventuellt fastnat papper
 4. Öppna höger sidolucka
 5. Mata fram fastnat papper med gröna spaken
 6. Öppna luckan och fäll upp dokumentmataren
 7. Mata fram eventuellt fastnat papper med den gröna ratten
 8. Stäng luckan
 1. Öppna luckan på dokumentmataren
 2. Fäll upp dokumentmataren
 3. Mata fram eventuellt fastnat papper med den gröna ratten
 4. Stäng dokumentmataren
 5. Stäng luckan
 1. Öppna frontluckan
 2. Ta ut den tomma tonerkassetten
 3. Skaka försiktigt på den nya tonern
 4. Sätt in tonern
 5. Stäng frontluckan
 1. Öppna frontluckan
 2. Dra den gröna knappen åt vänster
 3. Vik ut resttonerbehållaren ca 45 grader och lyft ut den
 4. Sätt i den nya resttonerbehållaren
 5. För tillbaka den gröna knappen helt till höger
 6. Stäng frontluckan
 1. Öppna frontluckan.
 2. Skjut den gröna knappen till vänster.
 3. Ta ur returtonerbehållaren.
 4. Ta loss den grå rengöringspinnen.
 5. Rengör laserglasen genom att föra in pinnen vid de gröna markeringarna, en för varje färg.
 6. Den vita kudden ska vara nedåt.
 7. Sätt tillbaka rengöringspinnen.
 8. Sätt tillbaka returtonerbehållaren. Se till att dra den gröna knappen åt höger.
 9. Stäng frontluckan.
 1. Öppna sorterarens lilla frontlucka
 2. Skjut sorteraren åt vänster
 3. Ta ut häftklammer-behållaren med det gröna handtaget
 4. Ta ur den tomma klammerkassetten
 5. Sätt i en ny klammerkassett
 6. Sätt tillbaka häftklammerkassetten i sorteraren
 7. Skjut tillbaka sorteraren
 8. Stäng frontluckan
 1. Öppna sorterarens frontlucka
 2. Skjut sorteraren åt vänster
 3. Ta ut häftklammer-behållaren med det gröna handtaget
 4. Ta ur den tomma klammerkassetten
 5. Sätt i en ny klammerkassett
 6. Sätt tillbaka häftklammerbehållaren i sorteraren
 7. Stäng frontluckan
 1. Öppna den lilla luckan ovanför utmatarfacket.
 2. Ta ut den tomma klammer-kassetten.
 3. Ta bort transport-säkringen från de nya klamrarna.
 4. Sätt i en ny klammerkassett.
 5. Stäng luckan.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår support så hjälper vi dig.

Kontakta oss