Vår AI-plattform

Hello AI

Vår AI-plattform, driftas i Microsoft 365 / Azure och är belägen i serverhallar i Sverige. För varje kund sätts en helt egen miljö upp och anpassas just för dem. I plattformen ingår en portal där användarna kan chatta med AI-modellen. 

Kontakta oss

Plattformen

Vår AI-plattform, driftas i Microsoft 365 / Azure och är belägen i serverhallar i Sverige. För varje kund sätts en helt egen miljö upp och anpassas just för dem. I plattformen ingår en portal där användarna kan chatta med AI-modellen. Vi ser detta som ett viktigt steg, att ge våra kunders användare en säker och enkel tillgång med kort startsträcka till att lära sig och dra nytta av tekniken.

Våra kunder kan även välja att ge plattformen tillgång till företagsspecifik information, som rutiner, policys, personalhandbok, standardarbetssätt (SOP) och mycket mer som användarna kan arbeta med tillsammans med AI-modellen. Hello AI ger oss möjligheter till automatiserade AI flöden och AI agenter.

Säker och anpassningsbar

Med oss får ni en partner som är engagerad i er långsiktiga framgång. Vi är dedikerade till att skydda era data och säkerställa att alla AI-drivna processer är helt i linje med era integritetsstandarder och regelverk som GDPR. Genom att förse er med en plattform (Hello AI) som är både säker och adaptiv, sätter vi er i position att effektivt utnyttja teknologins möjligheter medan vi förblir vaksamma på den ständigt närvarande datasekretessens betydelse.

Flexibla AI-lösningar

Vi förstår att generaliserade lösningar inte alltid möter de specifika behoven hos varje organisation.
Hello AI är framtagen för att ge våra kunder flexibilitet, möjliggörande av en snabb och smidig anpassning till specifika affärsprocesser och strategiska mål. Genom att fokusera på skräddarsydda AI-lösningar, undviker vi ineffektivitet som ofta följer med one-size-fits-all-tillvägagångssätt och säkerställer att vi kan leverera där det verkligen räknas.

Strategiskt skapa konkurrensfördelar

Vi uppmanar er att engagera er med oss för att se hur en strategiskt anpassad AI kan ge er en konkurrensfördel. Vårt team är redo att bistå med insikter och lösningar som är anpassade för att uppfylla era unika affärsutmaningar och framtidsvisioner.

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att navigera i AI-landskapet och dra nytta av de fördelar som rätt AI-strategi kan medföra.

Våra experter på AI har lång erfarenhet av utveckling och användning av AI hos små och medelstora kunder. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa dig?

Läs mer