Care@Home

- en tryggare tillvaro.

Vi strävar efter att skapa en förbättrad livskvalitet för både anhöriga och deras närstående. Vår plattform är framtagen för att erbjuda vård- och omsorgstagare en tryggare och mer självständig vardag. Genom en kombination av preventiva åtgärder och direkt stöd skapar vi en plattform som möter individuella behov inom vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden, eget boende inom stöd och omsorg, samt i ordinära boendemiljöer. Samtidigt främjar vi en trygg och positiv arbetsmiljö för medarbetarna. 

Kontakta oss

Care@Home helhetslösning.

Vi erbjuder en hållbar och modern helhetslösning med flera kompletterande funktioner kan nyttjas istället för att att ha separata lösningar för specifika delar som t.ex:

 

  1. Ett mobilt trygghetslarm 
  2. En trygghetsknapp 
  3. Olika rörelselarm i olika ex. sänglarm, mattlarm, dörrlarm
  4. Trygghetskamera
  5. Sensorer som indikerar rörelse, fall, sömn, inkontinens

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur IT kan effektivisera och förenkla din vardag som vårdgivare?

Kontakta oss