Mångsidig diktering med CareTalk

Visste du att diktering anses vara fem gånger snabbare än att själv skriva sin rapport eller journal? Det digitala dikteringssystemet CareTalk ger dig säker och omedelbar access till viktig information. Detta leder till en effektivare organisation med minskad administration.

Kontakta oss

Diktering med hög säkerhet

Utvecklingen går snabbt inom all IT, diktering är inget undantag. De analoga kassettbanden har ersatts med digitala media för säker lagring och omedelbar tillgång till diktaten. Ingen onödig väntan eller sökande i register. Diktaten kan skrivas ut i princip från vilken dator som helst, då säkerhetsvillkor uppfyllts. Det medger större frihet för sekreterare samt en omedelbar översikt över arbetsmängd. 

För högsta möjliga säkerhet i dikteringstjänsten så ingår:

  • Regelbundna och täta backuper
  • Autentisering
  • Kryptering och databaslagring

Taligenkänning

Som ett komplement kan vi även erbjuda taligenkänning som konverterar din inlästa diktering till journalanteckningar. Ett program som förstår sig på medicinsk vokabulär och med tiden lär sig hur du pratar.

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur IT kan effektivisera och förenkla din vardag som vårdgivare?

Kontakta oss