Microsoft Teams Rooms

För bättre samarbeten

Med Microsoft Teams Rooms överbryggs klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret. ​Eftersom många företag redan har Office 365 så blir det ett prisvärt val som gör stor skillnad för den hybrida arbetsplatsen.​

Kontakta oss

För 1–3 personer

Teams Rooms - Samtalsrum

I takt med att behovet att mötas mer flexibelt ökar ställs det också högre krav på den fysiska arbetsplatsen. Därför har vi tagit fram Teams Rooms  Samtalsrum som tillåter mer flexibla möten via flera olika plattformar än vad som annars är möjligt i Microsoft Teams. Det skapar fler mötesmöjligheter oavsett vilka digitala plattformar ni använder er av. I Teams Rooms Samtalsrum kan du mötas oberoende av videoplattform. Exempel på andra populära videoplattformar: Zoom-, Webex-, Google Meet-, Slack, Go To Meeting.

Konceptet Teams Rooms Samtalsrum är ett mötesrum för 1-3 deltagare. Primärt används rummet till mindre interna arbetsmöten eller individuella möten med flera externa parter.

Jag vill veta mer

För 4–10 personer


Teams Rooms - Mötesrum

Medelstora mötesrum används ofta till produktiva eller kreativa möten där flera personer aktivt samarbetar och deltar i diskussionen både på plats och via video. Teams Rooms Mötesrum har flera smarta och smidiga funktioner som förenklar och förbättrar din mötesupplevelse. En touchpanel gör det möjligt att med ett knapptryck starta ditt möte i optimal kvalitet och pålitlig drift.

Jag vill veta mer

För 10–24 personer

Teams Rooms - Konferensrum ​


Teams Rooms Konferensrum har flera smarta och smidiga funktioner som förenklar och förbättrar mötesupplevelsen. Som standard ingår en touchpanel som gör det enkelt att starta mötet i optimal kvalitet och pålitlig drift. Panelen har också flera andra smarta funktioner som att inaktivera deltagarnas mikrofoner samt välja vem som synas i bild.

Kontakta mig

Styrelserum

Styrelserum där automatik i tekniken hjälper användarna att på ett optimalt sätt närvara såväl fysiskt som från distans.

Jag vill veta mer

Bokningspanelen: Teams Panel

Du som redan har Teamslicens kan enkelt komplettera mötesrummen med Teams Panel, touchpaneler som förenklar processen att hitta och boka möten.​ Panelen har ljusindikatorer som tydligt visar om ett rum är upptaget eller ledigt så att användarna smidigt kan boka, förlänga eller avbryta möten. 

Jag vill veta mer

Vanliga frågor

Teams är en vanlig samarbetsplattform från Microsoft i Sverige men tekniken besitter stora begränsningar för att nyttjas i mötesrum och därav har Microsoft lanserat sitt koncept Teams Rooms för att optimera sin lösning. Teams Rooms ger det möjlighet att öka driftskvaliteten, användarvänligheten och även addera fler funktioner som bland annat separata bildströmmar för video och presentation.

Cisco följer den historiska standarden inom video och kan med enkelhet integreras mot valfri plattform via mjukvara. Oavsett om ni arbetar med Teams, Google eller Zoom kan era befintliga investeringar fortsatt nyttjas i den nya kommunikationsplattformen som tagit sin plats.

Cisco är största leverantören inom den historiska videostandarden som togs fram under 90-talet av internationella telekom unionen och har därför möjlighet att som standard ringa alla andra system som följer standarden. Teams arbetar med en version av standarden som gör den låst och endast klarar av samtal med just Teams. 

För Teams-organisationer kan det finnas fler funktioner i ett teams rooms för interna möten medan Cisco systemen ger mer flexibilitet kring vem i världen vi kan prata med. 

Cisco och liknande videosystem är uppbyggda på ett professionellt operativ framtagen just för videomöten. Systemen pratar med kryptering mellan olika noder och är av den anledningen ett säkrare val för de mer säkerhetsmedvetna kunderna. Teams Rooms är baserat på ett vanligt Microsoft operativ vilket ger såväl fördelar som nackdelar ur ett säkerhets- och driftsperspektiv.

Inte riktigt men nästan. Teams, Zoom, Google eller Ciscos motsvarighet Webex är som 4 olika kommunikationsplattformer där Teams och Zoom har störst plats i sverige.  

Däremot är Cisco större än så och dess system är egentligen inte beroende av någon plattform utan kan integreras mot den plattform som kunden valt. Så kommunikationsplattform och hårdvara behöver inte vara detsamma. Lite som att du kan ha Telia som telefonileverantör men köpa valfri Samsung telefon. 

Jo visst är det så att teknik kräver olika andel av underhåll och vi försöker använda oss av en modell där vi helst nyttjar så få komponenter som möjligt för att minimera underhåll, felkällor och även få in den miljömässiga aspekten i drift och hantering av enheterna. 

Både ja och nej. I stora delar av Sverige har vi så bra internetförbindelser att det helt enkelt är nätverken som är avgörande för driftskvalitet och stabiliteten i samtalen. 

Det som dock finns inom den historiska ITU standarden som ex. Cisco använder är en bättre komprimering och nyttjande av just bandbredden samt paketförlusthantering vilket gör stora fördelar för de delar av Sverige eller världen där internethanteringen inte är lika utvecklad. 

Om ni köper ett Cisco system och sätter upp idag så kommer ni kunna delta i det som Microsoft adopterat vid namn Guest Mode. det ger dock vissa begränsningar i att ni exempelvis inte kan dela presentation. Detta pga att Teams i grunden är nedlåst för just Teams.  

Men det finns funktioner som kallas CVI (Cloud video interop) från Cisco och andra som låser upp Teams och därmed möjliggör enkel uppkoppling med full funktionalitet och enkel användning genom kalenderintegration och one-button-to-join.

Poly – hårdvaran som förhöjer dina hybrida möten

Nyligen så förvärvade HP videokonferensbolaget Poly som är en rutinerad specialisttillverkare inom hårdvara för hybrida möten. Såväl HP, Poly och vi själva är certifierade från Microsoft och tillsammans kan vi erbjuda en komplett, kostnadseffektiv, driftsäker och klimatneutral tjänst.