Microsoft Samarbete

Samarbete på en hybrid arbetsplats.

Ge dina medarbetare de verktyg de behöver för att hålla effektiva möten, chatta, samtala och samarbeta. I Microsoft Teams får du en flexibel digital samarbets­plattform där du och dina medarbetare kan samarbeta var som helst, när som helst. Du kan chatta samt lagra, dela och redigera filer inom plattformen med hjälp av Microsoft Office-appar.

Kontakta oss

Samarbete i realtid

Teams ger en utmärkt upplevelse för dokumentredigering och samtidigt samarbete i realtid mellan användare. Det utnyttjar alla Microsoft Office 365-appar som de flesta företagsanvändare är bekanta med (Word, Excel med mera).

Om du är van vid en röst- eller mötesplattform på plats kommer flytten till en molnplattform som Teams att förändra ditt trafikflöde. Ditt huvudkontor kommer inte längre att vara en knutpunkt för all trafik från filialerna.

Vi på Office Management utgår från din verksamhetsstruktur och ett önskat framtida läge. När ett framtida önskeläge är klarlagt skapar vi tillsammans er teamsstruktur. Denna struktur ligger sedan till grund för hur data och informationen kategoriseras samt hur vi implementerar säkerheten på Teamsmiljön. Hela grundstrukturen bygger på befintligt och nytt tillkommande data och information, för om verksamheten implementerar Teams utan struktur och införandeplan så kommer ditt data spridas vind för våg och snabbt bli vildvuxet med svårigheter att se en helhetsbild. Grundläggande IT är att alla lösningar som innehåller verksamhetsdata behöver ha en strukturerad plan om vart datat ska ligga och vem som får tillgång den samt hur denna data skall hanteras.

Teams är i grunden ett klientgränssnitt ovanpå andra tjänster som ger smidig kommunikation och samarbete i realtid för team. Med anslutningar kan du integrera appar från tredje part, robotar osv.

En stor underliggande del av själva Teams är egentligen en SharePoint site, precis som Onedrive är en del i Teams strukturen för användarna, där filer och dokument lagras. Därför är det viktigt i ett införandeprojekt av Teams att man tar hänsyn till dessa produkter och hur de sparar, lagrar och hanterar datan. När själva grundstrukturen är klar kan man fortsätta att implementera Teams strategin med Mötesteknik och Telefoni.

Exempel på de uppgifter vi utför i projektet.

  • Förstudie på er organisationsstruktur och önskat läge.
  • Skapa gruppstruktur utifrån er organisationsstruktur.
  • Vid behov installerar vi SharePoint, annars anpassar vi teams efter befintlig SharePoint.
  • Regler och styrning av hur teams skall användas t.ex. vem får sätta upp generella kanaler?
  • Säkerhetsregler för att skydda information t.ex. hur får data delas?
    Säkerhetsregler kring Teams enligt Microsoft och Best practise.

Artikel

8 tips på hur du underhåller din Microsoft Teams-miljö

Microsoft Teams har inbyggda integrationer till Active Directory, SharePoint, OneNote, Outlook, Office 365, Microsoft 365 Groups med mera. Genom att skaffa dig information samt skapa en plan kring hur de dessa samverkar kan ni bäst nyttja Microsoft Teams i era processer. Här är våra tips på hur du bäst underhåller din Microsoft Teams-miljö.

Ta hjälp av en expert

Våra specialister har expertis inom drift och förvaltning av IT-miljöer med digitaliserade processer och rutiner. Hör av dig så hjälper vi dig hitta en lösning som passar ditt företag.

Kontakta oss