I samarbete med GetAccept

Digital säljprocess

Att göra pappersdokument digitala är bara första steget mot ökad effektivitet. Automatiserade flöden och att säkerställa att inga viktiga steg i processen glöms bort är där den verkliga nyttan ligger, både för företagets effektivitet och ökade lönsamhet.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Vårt erbjudande

Genom att digitalisera dina dokumentflöden får du en effektiv och säker signeringsprocess med smart automation. Du kan analysera hela din process online, från presentation till signerat avtal och få en översikt över vilka avtal som behöver hanteras och hur. Du har även möjlighet att integrera det direkt till dina befintliga verktyg.

  • Snabbt - Gör det enkelt för dig och kunden genom att använda er av e-signering.
  • Juridiskt bindande - En e-signering är lika juridiskt bindande som ett skriftligt avtal.
  • Säkert - Säkerställ motpartens identitet med BankID, SMS kod, LinkedIn eller med en digitalt handskriven signatur

Boosta säljprocessen

Vi hjälper er att kontrollera flödena i till exempel en signeringsprocess, samtidigt som vi även kan stötta rent kommunikativt. Kommunikationen kan anpassas efter olika typer av frågor. En frågor kan snabbt få svar i en chat, avtal kan förtydligas i ett videomeddelande och en påminnelse om fördröjning i processen kan betyda att det finns andra otydligheter att reda ut. Dessa funktioner gör att även om allt sker på distans blir dialogen personlig och upplevs som nära.

Kontakta oss

Vanliga frågor

Det finns många funktioner i en organisation som kan dra nytta av lösningen för att effektivisera arbetsprocessen runt dokumentgodkännande. Här är några exempel:

  • HR-avdelning: avtal, protokoll och policys relaterat till personal och anställning som anställda skall ta del av och godkänna.
  • Säljavdelning: säljavtal och offertpresentationer.
  • Kundrelationer: behovsanalyser, leveransgodkännande och serviceavtal som skall godkännas.
  • Samarbetspartners: leverantörsavtal och andra samarbetsavtal.