Mobiltelefoner 

Cirkulär hantering.

I vår kundportal kan du registrera enheternas IMEI-nummer och få koll på hela företagets mobilpark och alla kostnader. 
När det är dags att byta erbjuder vi återtag av telefonen för att säkerställa att den återanvänds eller återvinns på rätt sätt.

Kontakta mig

Köpa eller hyra?

Vilket alternativ passar dig bäst?

Hyra mobil

24-36 månaders avtal Monterat skal och skärmskydd Försäkring (tillval) Swap inom 48 h på vardagar (tillval) Återtag efter avtalets slut

Kontakta oss

Köpa mobil

Köp mot faktura Monterat skal och skärmskydd (Tillval) Swap inom 48 h på vardagar (tillval) Återköp av mobiltelefon

Kontakta oss

Återtag

Möjliggör återanvändning.
När avtalstiden löpt ut eller det är dags att byta erbjuder vi återtag för att säkerställa att telefonen återanvänds och i slutskedet återvinns på rätt sätt. Har du köpt telefonen erbjuder vi återköp av telefonen till värdet i kundportalen.

Säker dataradering

Säkerhet går först.
När en enhet töms på information är det av största vikt att raderingen genomförs på ett säkert sätt. Informationen skrivs över med ettor och nollor på aktuell enhet. Du erhåller därefter ett certifikat som intygar dataradering.  

Återanvändning

Förlängd livslängd och minskad miljöpåverkan.
Genom att rensa telefonerna på information och byta ut slitna delar kan telefoner och andra mobila enheter få nytt liv och säljas till nästa användare. 80% av mobiltelefonens klimatpåverkan kommer från produktionsfasen, vilket besparas genom att återvända befintliga telefoner.  

Återvinning

Värna om miljön med återvunnet material.
En ej funktionsduglig produkt demonteras för att hitta fungerande delar. Dessa delar kan sedan återanvändas för att reparera andra produkter. Obrukbara delar skickas istället på miljövänlig återvinning. På så sätt skapar vi ett kretslopp där inga oönskade ämnen riskerar att hamna fel.

Hållbarhet i värdekedjan

Våra strategiska partners.
När du blir telefonikund hos oss kan du välja vilken operatör du vill, men vi rekommenderar Tele2 som är ledande inom hållbarhet. Som första telekom­operatör i Norden och Baltikum är Tele2 AB klimatneutralt i egen verksamhet, med 100 % förnybar el och övriga utsläpp klimat­kompenserade.

Puzzel är vår strategiska partner för kontaktcenter­lösningar och stödjer våra klimat­satsningar. Vi klimat­kompenserar för alla våra kunders utsläpp inom kontaktcenter.