Sekretess

Se till att din information bara är din.

För att ditt IT-system ska fungera utan avbrott och all företagsinformation vara säker måste det skyddas från intrång. Våra säkerhetsexperter jobbar utifrån integritets-, sekretess och tillgänglighetsfrågor som alla är faktorer som avgör i vilken utsträckning ditt företags strategiska mål kommer att uppnås. 

Kontakta mig

Behovsanalys och riskhantering

Våra specialister börjar med att göra en noggrann behovsanalys som tar hänsyn till alla aspekter av företagets verksamhet. Genom att anpassa riskbedömningsmetoder för att integrera kraven i branschspecifika standarder säkerställer vi att v kan hantera de identifierade riskerna på ett effektivt sätt. På så vis kan vi garantera att ni kan fortsätta er verksamhet utan avbrott samtidigt som eventuella risker minimeras.

Behovsanalysen består av följande faser:

  • Insamling av data som omfattas av bedömningen
  • Identifiering av sårbarheter och hot samt fastställande av dess nivå
  • Bedömning av risknivån
  • Utkast till riskbedömningsrapport
  • Förslag på riskhantering tas fram med hänsyn till:
  • Risknivåer på befintligt data
  • Riskbedömning utifrån valda lagringsytor
  • Tillgänglighet och åtkomst till data
  • Data som hotas av de identifierade riskerna

Kontakta oss

Våra experter har många års erfarenhet av organisationers informationssäkerhet. Vill du ha hjälp med en behovsanalys? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Kontakta mig