AI som säkerhetsverktyg – hitta balansen mellan risk och nytta

Nu har Office Management, Xite och Bluecom samlats under varumärket Avoki. Med gemensamma krafter vill man hjälpa företag att stärka cybersäkerheten med AI.

Avoki har gjort en ny trendspaning 2024, som fördjupar sig i den dynamiska utvecklingen och strategiska överväganden för att revolutionera sättet vi arbetar och samarbetar på. Trender som balanserad säkerhet och smart automation ses här som några av de viktigaste nyckelskiftena.

Avoki, som kan ses som ett svar på ovan nämnda trender, vill fungera som en rådgivande strategisk partner inom allt från den hybrida arbetsplatsen och mötesteknik till säkerhet, nätverk, cloud och AI. Inom AI- området bygger företaget lösningar tillsammans med kunderna.  

– Vi hjälper dem att accelerera sina usp:ar många gånger om. Så sent som i dag fick vi en förfrågan från en kund som ville hyra in oss som AI-chefer, för att få till ett kontinuerligt strategiarbete med omvärldsbevakning. Vi kan alltså både bygga lösningar och hjälpa till att staka ut en plan för framtiden, säger Peter Uddfors, vd på Avoki.

Balansera risk mot nytta 
Med en konkret AI-strategi kan företag värja sig mot cyberhot.

– Den geopolitiska situationen har resulterat i en acceleration av intrångsförsök och attacker mot företag. De kriminella börjar få riktigt kraftiga verktyg. Här har vi utvecklat skydd och säkerhetssystem baserade på AI som gör att vi nu kan ligga steget före,  säger Peter Uddfors. 

Att bromsa för att minska sårbarheten är inte ett alternativ – vinsterna med digitalisering är för stora. Det gäller att balansera risk mot nytta och hitta den gyllene medelvägen. Eftersom det handlar om företagets konkurrens  och motståndskraft bör frågan  diskuteras på ledningsgruppsnivå, menar kollegorna på Avoki.

Fem punkter att diskutera i ledningsgruppen

  • Regelbundna nulägesanalyser. Var står vi i dag? Vilka säkerhetsåtgärder har vi gjort?
  • Starka autentiseringsmetoder. Användarnamn och lösenord är inte tillräckligt, var kan vi använda multifaktorautentisering? 
  • Angripare är dynamiska och påhittiga. Använder vi dynamiska och proaktiva säkerhetssystem? Täcker vi molntjänster, ändpunkter, nätverk och kommunikationsvägar?
  • Backuper. Har vi säkerställt att våra säkerhetskopior fungerar och är skyddade?
  • Utbildning. Är våra användare utbildade i säkerhetsrutiner och potentiella hot?