Cloud Clip – från papper till pixel. 

 

 

Avokis senaste AI-teknik tar fysiska dokument till molnet med ett (o)vanligt gem. 

 

Så funkar det: 
Med hjälp av Optical Character Recognition (OCR) teknologi kan Cloud Clip automatiskt identifiera och omvandla tryckt text på pappersdokument till redigerbar digital text. Cloud Clip’s AI-drivna bildigenkänningssystem kan dessutom analysera och klassificera bilder som tryckts papper, för att sedan sortera och organisera dokumenten baserat på innehåll.  

 

 

GDPR - kompatibelt 

Genom avancerade maskininlärningsalgoritmer kan Cloud Clip identifiera och varna för känslig information som personnummer eller bankuppgifter, för att förhindra oavsiktlig delning av konfidentiell information. Genom att analysera innehållet i dokumentet kan Cloud Clip föreslå relevanta filnamn och automatiskt placera dokumentet i rätt mapp eller kategori i molnlagringen. Systemet uppdateras automatiskt med nya regelverk och lagar. 

 

 

Fördelar med Cloud Clip 

 

  • Direkt lagring i molnet 
  • Automatisk katalogisering och klassificering av dokument 
  • Effektiviserar dokumenthanteringen på din arbetsplats 
  • GDPR kompatibelt 
  • Enkel installation 
  • Finns som prenumerationslösning  


Kul att du läste ända hit, detta var 2024s aprilskämt! Men vi erbjuder andra tjänster som du hittar här. Till våra tjänster.