Artikel

Digitalisering av skolan – Nationella prov ställer högre krav på din IT miljö

I april anordnade vi på Avoki (tidigare Office Management) flera kostnadsfria lunchseminarier för skolor ”Digitalisering av skolan – Nationella prov ställer högre krav på din IT miljö” tillsammans med vår partner Comstor.

Varför är det viktigt?

Vi har haft dessa seminarier i Göteborg, Stockholm och Malmö för att informera och stötta i införandet av digitala nationella proven med start 2024. Detta berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Huvudman kommer att behöva se till att de egna nätverken och den tekniska miljön har en fungerande funktions- och skyddsnivå.

Nätverk som möter dagens och framtidens krav

Dagens nät måste vara robust och stabilt för att stödja stora mängder strömmande data samtidigt som det måste ske på ett säkert sätt. Utöver det måste nätverket vara skalbar och flexibelt. Allt detta skall hanteras utan påverkan på användarens upplevelse. Comstor presenterade hur Cisco Meraki fungerar i en skolmiljö och vilka fördelar det finns för just skolor.

Hur får vi till en effektiv och säker skrivarhantering i skolan?

Med ökande sårbarhet för it-attacker vidtas allt fler säkerhetsåtgärder men trots det missas ofta en viktig länk i kedjan – skrivaren. I dag är en skrivare så mycket mer än något som återger dokumentets innehåll på papper.

Hur vi hjälpt vår kund Rudolf Steinerskolan

Avoki (tidigare Office Management) hjälpte Rudolf Steinerskolan med deras trådlösa nätverkslösning som ett led i att vara förberedd för de digitala nationella proven. Rudolf Steinerskolan vill ge sina elever de bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas i sin miljö. När Skolverket införde nationella digitala prov insåg Rudolf Steinerskolan att de behövde förbättra sin IT-miljö. Vi på Avoki (tidigare Office Management) hjälpte till att få till en sömlös lösning i två byggnader med bra prestanda och full täckning i alla utrymmen.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra erbjudande kring nätverk och säkerhet här.