5 tips hur du förbereder ditt företag för generativ AI.

1. Utvärdera vilka specifika behov ditt företag har

Som du nog redan insett vid det här laget så går det mesta att göra med AI. Nu gäller det bara att bena ut vilka processer i din organisation som kan automatiseras och förbättras med generativ AI. Identifiera de områden där teknologin kan göra mest nytta och sätt igång.

2. Förbered teamet

Utbildning och medvetenhet är nyckeln till att få ut så mycket som möjligt av generativ AI. När ditt team är insatt i teknologin, både när det gäller kompetens och kapacitet, blir ni mer konkurrenskraftiga.

3. Säkerhetsstruktur

Precis som i resten av nätverket, är det viktigt att din organisation har en tydlig behörighetsstruktur och kontroll över vem som har åtkomst till känslig information. Detta blir särskilt viktigt när generativ AI används. Ta därför hjälp av en säkerhetsexpert för att försäkra dig om att företagets data stannar i företaget.

4. Datahantering

Nyckeln till att lyckas med generativ AI stavas strukturerad data. Se till att din organisation har effektiva system för att spara och organisera information på ett sätt som underlättar användningen av teknologin.

5. Gör en action plan och sätt igång!

Det är viktigare än någonsin att ha en genomtänkt strategi för de AI-lösningar ni inför i ert företag och hur ni optimerar nyttan av dem. Men framförallt är det viktigt att börja på en gång! 

 

Vill du veta hur du kommer igång?

 

Kontakta oss