Svar på frågor om AI

Från vårt webinar AI – från spektakulärt till ordinärt som sändes den 30/11-2022

Under vårt framtidswebinar AI – från spektakulärt till ordinärt, fick vi frågor vi inte hann besvara under livesändningen. Dessa frågor har två av webinarets talare; Sam Rihani, Country Director Meta samt Kristoffer Nord, Office Management, tagit sig tiden att besvara nedan./

Kan en algoritm vara nyfiken på det den inte vet?
Ja, det kan den, dvs. vara proaktiv och utforska input och ge förslag på ny potentiell output. Men det krävs att den får signaler hela tiden på vad/vart den ska.

Vad händer om maskininlärning av en ny president utgår från Putin, Trump och Bolsonara? Vad är risken för att maskininlärning utgår från en värdegrund som inte är bra?
Detta är något som man jobbar outtröttligt med att förhindra och lära algoritmerna att inte premiera något åt vare sig det ena eller andra hållet. 

Men detta är en extremt svår och komplicerad fråga, för vad en individ tycker innebär inte att det är det rätta, utan en demokrati bygger på att vi har rätt till olika åsikter. Ovanstående personer har många sympatisörer och flera miljoner anser att de har rätt värdegrund. För plattformarna här handlar det om att säkerställa att man inte far med lögner och vilseledande information. De ska även ge användare olika perspektiv på frågor så man kan ta del av information från flera källor och bilda sin egen uppfattning.

Är det de stora eller de små bolagen som kommer att ta till sig AI-verktyg först och utveckla AI i affärslivet i större omfattning?
De stora bolagen gör det redan i väldigt stor utsträckning och driver utvecklingen, det finns 100 000 småbolag idag som enbart jobbar med AI. Som alltid är jag övertygad om att dessa måste samarbeta, stora och små, öppenhet och transparens kommer vara nyckeln. Inget enskilt bolag kan göra detta ensamt. Det krävs olika kompetenser för att lyckas använda AI till att lösa eller effektivisera massor med utmaningar. 

Forskningsstudier säger att 80-talister är den första generationen som inte har högre IQ än sina föräldrar och att IQ-nivåerna sjunker. Kan AI stötta upp eller är en del i det skiftet?
Aldrig hört eller läst om denna forskning, men tvivlar på det. Kanske har en generation blivit bekvämare med tanke på dagens teknik och tillgänglighet av massvis med information. Men jag tror absolut AI kan hjälpa oss förstärka skola/utbildning/lärande så det är mer anpassat efter individens enskilda behov än som idag där vi fortfarande har ett skolsystem som är från 50-talet och "one size fits all", vilket inte alls speglar verkligheten.

Jag är helt med på att man kan effektivisera, men fikapausen, tar AI med den? Min fråga rör egentligen det kreativa som kan uppstå vid fikat. 
AI kommer aldrig kunna ersätta det mänskliga, och det utbyte som sker vid konversationer. Men det kan vara till stor hjälp för att ta bort annan icke kreativ tid. Så vi just kan spendera mer tid på kreativt tänkande.  

Sa man inte att traktorn skulle göra oss lediga? Antagligen försvinner en del jobb...
Det är helt klart att jobb kommer att försvinna, men det är lika klart att jobb tillkommer. Precis som det gjort sedan traktorn.

Är Google Meet bildoptimering verkligen AI?
Jo, i en enkel form.

Men det finns även mer kvalitativa steg och AI-funktioner. Till exempel i hårdvara anpassad för mötesrum eller personliga videomöten som ramar in personer hårdvaran ser, utan att behöva skala bilden.

Hur ser vi till att äldre hänger med i denna tekniska utveckling?
Det är alltid en utmaning med att få äldre att anamma ny teknik, men i takt med att fler har en smartphone så minskar trösklarna för varje årskull.

Utesluts pensionärer med dålig ekonomi från teknikens framgångar?
Hörselapparater är också teknik och används till största delen av äldre. Det är lätt att se den nya tekniken med risker, men teknik utvecklas för möjligheter och mot syften. Väldigt få saker har utvecklats för att mänskligheten ska få det sämre.

Hur hänger lagstiftningen med utvecklingen av AI?
Gör den inte, och detta är en stor utmaning nu och framåt att teknikbolag och lagstiftare närmar sig varandra. 

Saknar verkliga exempel på AI som företag kan börja använda direkt, exempelvis för marknadsföring, annonsering eller dokumenthantering?
Finns hur många som helst. Google och Meta system bygger på AI och algoritmer som optimerar och effektiviserar hela processen. På toppen av det finns det specialister som mot öppna API:er har mer detaljerade system och integrationer mot Google och Meta som är helt automatiserade. Google visade under presentationen (i webinaret, red.anm.) hur deras Drive och Docs använder AI.