Artikel

Digitalisering – miljöhjälte eller miljöbov?

Digitaliseringen är en av våra främsta möjligheter för att bekämpa klimatförändringarna, men innebär även en miljörisk med växande efterfrågan av ny teknik och ett ökat tryck på naturresurser. Hur gör vi för att digitaliseringen ska minska miljöpåverkan utan att skapa en ny miljöbov? 

Några viktiga områden vi behöver ha koll på och ta kontroll över är krav på hårdvara, mjukvara, driften, kvalitet men även hur vi själva exempelvis lagrar, rensar och kör back-uper. Dessa områden bör finnas med i företagens IT-policy.  

Kvalitet och certifiering

En ny fin, ren dator har tyvärr inte alltid en lika ren och skinande produktion och leverantörsled. Därför ska vi i första hand välja hårdvara som är certifierad, exempelvis TCO som har både sociala och miljömässiga krav, eller Svanen, Blå Ängel, Energy Star eller andra miljöcertifiering. Det är även viktigt att ha fokus på kvalitet och köpa produkter som håller längre och som möjliggör att laga och byta ut reservdelar för att kunna användas ännu längre. E-waste är den snabbast växande avfallskategorin i världen och uppgick till 57 miljoner ton 2021*. Genom att laga den elektronik som finns och återvinna på rätt sätt när produkterna inte längre kan användas tar vi vara på värdefulla metaller som kan återanvändas i nya produkter.  

Förnybar energi i serverhallar

De flesta bolag driftar idag sina IT-miljöer genom col-ocation och molntjänster. På samma sätt som det är självklart att efterfråga förnybar energi i hemmet och på kontoret ska detta även gälla för var vi huserar vår IT-miljö. Förnybar energi i serverhallar är avgörande för att minska klimatpåverkan från driften men även att återanvända alstrad värme och kyla för att använda där molnet driftas. En serverhall i Tyskland kan ge upphov till 20 gånger mer klimatpåverkan än svenska serverhallar på grund av att energimixen innehåller betydligt mer fossil energi. Det blir därför viktigt att veta hur tjänsten driftas och att ställa krav på leverantörerna. 

Ettor och nollor blir energiförbrukning

Idag står ICT branschen för 9% av värdens energiförbrukning, och till 2030 bedöms denna efterfrågan att bli ca 20-25% av den globala efterfrågan. Alla digitala aktiviteter, som att skicka mejl, skapa och lagra dokument, telefonsamtal och videomöten är ettor och nollor som transporteras och lagras. Ettor och nollor är direkt kopplat till energiförbrukning. Ett dokument som delas drar betydligt mindre energi än om det skickas som bilaga via mail. En IT-policy bör därför även omfatta hur vi delar, lagrar och rensar dokument. 

 

 

Enligt WEEE Forum, 2022