Implementera Zero Trust-arkitektur.

En steg-för-steg guide för ökad cybersäkerhet i er organisation.

I en tid där digitala hot ökar exponentiellt, är robust cybersäkerhet avgörande för små och medelstora företag (SMBs). Att övergå till en Zero Trust-arkitektur är inte bara en säkerhetsåtgärd – det är ett strategiskt steg mot omfattande cybersäkerhet. 

Zero Trust är en säkerhetsmodell som bygger på principen "lita aldrig, verifiera alltid".

På Avoki förstår vi utmaningarna i att implementera denna modell och är här för att vägleda dig genom varje steg. Modellen utmanar den traditionella perimeterbaserade säkerhetsmodellen där ett nätverk anses säkert om det är inom organisationens brandvägg. 

Istället för att implicit lita på att enheter eller användare innanför nätverksgränserna är säkra, kräver Zero Trust att alla användare och enheter verifieras och kontinuerligt övervakas innan de får tillgång till nätverksresurser. 
Tillgång ges endast till de resurser som är nödvändiga för att utföra specifika uppgifter, enligt principen om minst privilegium och behov att veta.

Zero Trust inkluderar flera komponenter:

  • Identitet och åtkomsthantering (IAM): Stark autentisering och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att säkerställa att endast behöriga användare får tillgång till resurser baserat på deras roll i organisationen.
  • Kontinuerlig verifiering: Regelbunden kontroll av användares och enheters säkerhetsstatus, inklusive faktorer som geolocation och enhetens säkerhetsstatus.
  • Mikrosegmentering: Delar upp nätverket i mindre segment för att begränsa rörelsefriheten för användare och potentiella angripare inom nätverket.
  • Nätverksåtkomstkontroll (NAC): Används för att upptäcka och kontrollera åtkomst för enheter, särskilt IoT-enheter som inte har traditionella autentiseringsmetoder.


Steg 1: Grundläggande Principer
Identifiera alla dina IT-resurser, inklusive nätverkssegment och applikationer. Att förstå dessa element är avgörande för att etablera en säker miljö och skydda din känsliga data.

Steg 2: Kartlägg transaktionsflöden
En noggrann kartläggning av hur data flyttas och hanteras inom din organisation är kritisk. Detta är väsentligt för att designa strikta åtkomstkontroller i Zero Trust-modellen.

Steg 3: Utforma ditt Zero-Trust nätverk
Implementera mikro-segmentering för att skapa säkra zoner i nätverk och på enheter, vilket begränsar åtkomst baserat på användarroll och datans känslighet. 

Flerskiktsautentisering stärker säkerheten ytterligare, genom att säkerställa att åtkomst endast ges efter verifiering av flera bevis.

Steg 4: Övervakning och underhåll
Kontinuerlig övervakning är nödvändig för att tidigt upptäcka och åtgärda anomalier. Regelbundna säkerhetsrevisioner och uppdateringar baserade på den senaste informationssäkerhet-intelligensen är kritiska för att hålla jämna steg med det föränderliga landskapet inom cybersäkerhet för företag.

Steg 5: Utbildning av teamet
Din organisations framgång med Zero Trust beror även på ditt teams medvetenhet och samarbete. Regelbundna utbildningar om cybersäkerhet och datasäkerhet är avgörande för att alla anställda ska förstå vikten av deras roller inom säkerhetspolicyn.

Varför välja Zero Trust för ditt företag?

För SMBs kan ett säkerhetsintrång vara särskilt skadligt. Zero Trust minimerar din attackyta och minskar risken för både interna och externa intrång, vilket skyddar din verksamhetens framtid och stärker din operationella motståndskraft. 

Implementering av Zero Trust är en strategisk resa som inte bara inkluderar din It-Avdelning, utan hela din organisation kultur kring cybersäkerhet. 

Avoki är här för att stödja dig på denna resa, säkerställande att du har rätt verktyg och strategier för att skydda det som är viktigast.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig och och ser till att ni är trygga och att allt fungerar som det ska. Vi hjälper dig att ta fram lösningar som funkar även när dina medarbetare har annat att tänka på. 

Kontakta oss