Artikel

Låt Microsoft Teams bli din nya telefonväxel

Få applikationer har haft en så snabb tillväxt som Microsoft Teams. Teams gör det möjligt att samarbeta effektivt och interaktivt med text, ljud och bild oavsett placering, något som tidigare krävde en rad olika verktyg och applikationer.

Hybrida arbetssätt blir allt vanligare och i januari 2022 fanns det 270 miljoner aktiva användare av Microsoft Teams. Det stora genomslaget kom under pandemin, då Teams för många gick från att vara ett chattverktyg till att bli den primära kommunikationsplattformen.

Teams och företagstelefoni

Många företag och organisationer som använder Teams konstaterar att de har två system idag för den röstbaserade kommunikationen. Internt nyttjar de Teams för samtal, chatt, möten och samverkan. Men för extern kommunikation används den mer traditionella företagstelefonväxeln. Antingen en mobil molnväxelapplikation eller en platsbaserad eller ”hostad” företagsväxel.

De flesta molnväxlar har lanserat olika integrationserbjudanden med budskapet att integrera in telefonlösningen i Teams så att användarna får ett gränssnitt för all kommunikation. Det kan vara en bra lösning för mindre grupper Teamsanvändare. Gäller det däremot alla användare är det inte lika bra, då det oftast kräver dubbla licenser för både växel och Teamstelefoni, och olika appar för interna och externa samtal.  Dessutom kvarstår administrationen av två olika system. Till följd av detta finns det alltså skäl att välja det ena eller det andra spåret – antingen traditionell växel eller Teamstelefoni (det vill säga all telefoni enbart i Teams). 

Gå hela vägen med Teamstelefoni 

Teams som företagsväxel har utvecklats markant under den senaste tiden. Nu kan vi bygga slingor, svarsgrupper, röstbrevlåda och menyträd direkt i Teams lika enkelt som i en traditionell molnväxel. Använder de flesta på ditt företag Teams i internkommunikationen idag finns det ingen anledning till att de ska behöva använda ett annat system för externa samtal. 

Nya anslutningsformer och abonnemang är numera tillgängliga för en enkel operatörsanslutning till din Teamsinstans, vilket också kostnadsmässigt lägger Teamstelefoni i linje med de kostnader du som företag har vant dig vid från din molntelefonileverantör. Intresset för Teamstelefoni är stort eftersom det har både administrativa och operativa fördelar:

  • Digitalisering kring en teknologi och plattform
  • Systemeffektivisering – rationalisera bort företagstelefoniväxeln
  • Ett telefonisystem för alla länder
  • Arbetsplatseffektivisering – en applikation till telefoni, möten och samarbete, internt som externt
  • IT i kontroll och effektivisering kring infrastruktur

Ta steget fullt ut tillsammans med Office Management 

Microsoft har valt Office Management som en av några få utvalda strategiska partners i Sverige för mötesrumslösningar. Våra mötesrumsspecialister inom Teams hjälper dig att bygga rätt infrastruktur och lösning för mötesrummen som bättre kan hantera det hybrida arbetslandskap vi arbetar i idag.

Våra Teams Voice-experter hjälper dig att ta det sista steget samt att rationalisera och effektivisera din kommunikation och infrastruktur genom att flytta över flöden och funktioner från din traditionella telefonväxel in i Microsoft Teams Voice.

Vi erbjuder en komplett lösning för företag som ser det strategiska värdet i Teams. Som IT-bolag och Microsoft Solutions och Tier 1 Partner hjälper vi dig med rätt licenser, säkerhetslösning, utbildning och rådgivning kring Teams som samarbetsverktyg

Sammanfattningsvis, vi hjälper dig med:

Rätt operatörsavtal. Vi hjälper dig till bästa pris för operatörsanslutning inklusive mobilabonnemang och mobilintegration.

Microsoftlicenser. Vi ser till att du har rätt Microsoftlicenser och rätt säkerhetslösning, direkt från oss eller i samarbete med din nuvarande Microsoftlicensleverantör.

Tilläggstjänster. Teams innehåller mycket, men kan behöva kompletteras med olika tilläggstjänster. Vi erbjuder bland annat Puzzels ledande kontaktcenterapplikation med en färdig integration med Teams, Svarsservice för telefonisttjänst direkt mot Teams samt kompletterande statistikverktyg, headsets och Teamstelefoner.

Microsoft Teams Voice as a Service. Med vårt koncept Teams Voice as a Service hjälper vi er att konfigurera alla telefonifunktioner och flöden i ert Teams Admin Center samt säkerställa att alla nummer och abonnemang kommer in i er nummerplan i samverkan med vald operatör. Vår servicedesk och tekniker ger kontinuerlig support, allt ifrån enklare konfigurationsändringar till ren felhantering.

Vill du veta mer om Teams telefoni?

Vill du få offert, boka demo eller bara veta mer om tjänsten? Kontakta Anders direkt så berättar han mer.

Kontakta oss