Ransomware - så skyddar du ditt företag mot de senaste hoten

Vad är ransomware?

Ransomware är en typ av attack som krypterar data och kräver en lösensumma för att avkryptera.

I en värld där digitala hot ökar exponentiellt, är det avgörande för små och stora företag att ha en stark cybersäkerhetsstrategi. Ransomware-attacker blir allt mer sofistikerade, vilket kräver proaktiva åtgärder för att skydda företagens data och integritet.

Aktuella Ransomware-metoder utvecklas ständigt. Här är några av de mest utnyttjade metoderna vi ser 2024:

 • Phishing-attacker: Cyberbrottslingar använder allt mer sofistikerade phishing-metoder för att lura anställda att öppna skadliga bilagor eller klicka på länkar.
 • Utnyttjande av sårbarheter: Hackare utnyttjar kända sårbarheter, såkallade ”zero-days” i programvara och utrustning som inte har uppdaterats.
 • Dubbel utpressning: Förutom att kryptera data, stjäl angripare information och hotar att offentliggöra den om inte lösensumman betalas.

Nyligen inträffade stora attacker

Under 2024 har flera stora ransomware-attacker drabbat svenska företag:

 • IT-leverantör: En ransomware-attack i januari 2024 drabbade ett datacenter i Sverige, vilket påverkade många företag och offentliga institutioner. Attacken orsakade avbrott i många tjänster och system, under lång tid,  inklusive betalningssystem och personaladministration.
 • Svenskt företag: Ett känt svenskt bolag inom nöjesbranschen drabbades av en ransomware-attack som påverkade hela deras verksamhet, vilket ledde till stora ekonomiska förluster och problem med kundhanteringen.

Rekommendationer för robust försvar

För att skydda ditt företag mot ransomware-attacker, följ dessa rekommendationer:

 • Utbildning av anställda: Genomför regelbundna utbildningar för att höja medvetenheten om phishing och andra vanliga attackmetoder.
 • Regelbundna säkerhetskopior: Se till att du har uppdaterade och säkra säkerhetskopior av all kritisk data som är skyddade från ransomware attacker t.ex. Immutable/ej överskrivningsbara.
 • Stark autentisering: Aktivera MFA för login till alla tjänster och implementera säkerhetstjänster som analyserar och detekterar onormala användarbetenden vid t.ex. felakiga MFA login.
 • Säkerhetsuppdateringar: Säkerställ att system och mjukvara är uppdaterade med regelbundna uppdateringar.
 • Security Operations Center: Säkerställ att loggar skicaks till ett Security Operations Center som analyserar och detekterar onormala användarbetenden och att eskakslering sker enligt uppsatta rutiner.
 • Nätverkssegmentering: Begränsa åtkomsten till olika delar av ditt nätverk för att förhindra att en attack sprider sig.
 • Ställ krav på din IT-Leverantör! 

Avoki är här för att hjälpa dig

På Avoki förstår vi de komplexa utmaningarna inom cybersäkerhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter ditt företags behov och hjälper dig att bygga ett robust försvar mot ransomware och andra hot

Läs mer om Cybersäkerhet

Hur skyddar ditt företag mot intrång? Här hittar du tips från experterna, lär dig mer om Zero Trust och hur du höjder din sökerhetsnivå.