Skillnaden mellan digital transformation, digitalisering och digitisering

De flesta företag idag upplever nog den största utmaningen på länge i och med de restriktioner som för tillfället råder på grund av Covid-19. Medarbetare sitter världen över och ska transformera sina rutiner och processer som tidigare byggde på social närvaro till digital närvaro. Men hur översätter man detta på ett enkelt sätt, är det upp till den enskilda medarbetaren att se till att arbetsuppgifter flyter på även om förutsättningarna drastiskt har förändrats? Den digitala revolutionen pratas det mycket om, hur den har och kommer att påverka våra liv framöver. Nya sätt att interagera mellan människor, men även med uppkopplade produkter via IoT (internet of things).

Ett nytt sätt att arbeta

När pandemin slog till på allvar blev vi hastigt kastade in i framtiden. Helt plötsligt satt alla medarbetare hemma och förväntades göra sitt vardagsarbete. Ett arbete som tidigare byggde på att man var på en arbetsplats där medarbetare var en del av den dagliga rutinen för att få ihop allt. Nu skulle det digitala sättas på prov.

Många företag säger sig vara i eller ha genomfört en digital transformation. Man har internt drivit digitaliseringsprojekt. Dessa modebegrepp används oftast av beslutsfattare som inte arbetar med IT, men behöver IT som stöd eller anledning till förändringsprojekt i företag eller organisationer. Men ofta blandas dessa begrepp ihop med andra närliggande begrepp.

Nu har du möjligheten med hjälp av denna artikel att själv avgöra hur långt ditt företag kommit i sin digitala utveckling. En grundförutsättning för att förstå resonemangen nedan är att veta att allting som existerar i den digitala världen består av Ettor och Nollor. Det är det enda som existerar i en digital värld, etta och nolla, på eller av.

Digitisering

Den kanske mest påtagliga kontakten som folk i allmänhet kommit i kontakt med i den digitala utvecklingen är just digitisering. Det är här som de flesta kanske använder sig av fel nomenklatur. Att digitisera någonting är att omvandla något analogt till digitalt. Det vill säga omvandla något du kan ta på och som existerar i verkligheten till digitala ettor och nollor.

En Digital Kamera

När du tar en bild med din digitala kamera så omvandlas det du ser i displayen till ettor och nollor och vips! Du har digitiserat din analoga verklighet som lagras på ett digitalt minne i form av ettor och nollor. 

Skanner

Du skannar ett dokument och skannern omvandlar (digitiserar) dokumentet till ettor och nollor. Dokumentet skickas som ettor och nollor till din mailadress eller sparas i skannerns minne som ettor och nollor.

Ordbehandlare

När du skriver ett dokument på en dator så omvandlas varenda knapptryckning till mängder av kombinationer av ettor och nollor, som sen kan återskapas på en annan dator med samma utseende och innehåll enbart med hur ettorna och nollorna är lagrade.

Själva syftet med digitiseringen är att man efter omvandlingen till ettor och nollor kan använda sig av informationen till olika ändamål. Som till exempel automatisering för att utföra analyser av själva innehållet vilket inte går så länge det existerar utanför den digitala världen.

Digitalisering

Det är under detta namn som det mesta benämns när det gäller utvecklingen av både företag och produkter. Det som är viktigt här är att förstå att digitalisering är den möjliggörande processen för att den digitiserade informationen ska bli meningsfull och användbar. Digitalisering beskriver den process där digitala teknologier och digitiserad data används i kombination för att skapa nya arbets- och kommunikationsprocesser. Detta sker i lika hög grad både internt och i relationen till kunder, leverantörer och intressenter.

Mail

De finns väldigt få människor idag som inte vet vad mail är – det är en digitalisering av delar i den traditionella posthanteringen. Detta medför säkrare, snabbare leveranser och större nåbarhet av informationen mellan två och flera personer. Baksidan är att intäkter för frimärken uteblir och företaget måste göras sig av med kostnader som oftast är personal. Digitaliseringen har skördat sitt första offer.

Digitaliseringen möjliggör också att man skapar nya affärsmodeller och kunderbjudanden. Digitaliseringen förväntas leda till genomgripande förändringar av både organisationer och av samhällen.

E-handel

Det behöver väl knappast påminnas om hur stor påverkan digitalisering haft på handeln. Det skördas stora offer när det helt plötsligt öppnas upp en hel värld av möjligheter att beställa på Internet till lägre priser och ett utökat produktutbud mot vad de lokala handlarna klarar av att ha. När sedan stora köpcentrum eller den lokala butiken läggs ned på grund av lönsamhetsbrist kan det kännas vemodigt, men digitaliseringen av handeln slår skoningslöst mot lokala aktörer. Idag när pandemin slagit till med full kraft, hur skulle vi klara restriktioner om alla behövde lämna sitt hus för att handla nödvändigheter? Är digitaliseringen stjälp eller hjälp?

Bank

Idag har det blivit fullt normalt att utföra sina bankärenden via Internet. Ingen bank skulle existera utan möjlighet till självbetjäning. Den resan verkar märklig idag när man nämner att det var protester mot obemannade kontor, personalen fick gå, vem tog ansvar för att pengarna kom fram? Hur kan pengar bli till ettor och nollor, skrivs de ut som riktiga pengar någonstans? Idag vet man knappt valörerna på den svenska valutan.

Digital transformation

Vad är då slutligen Digital transformation? Finns det som begrepp och vad kan möjligtvis mer gå att separera från det som tagits upp tidigare i artikeln? På sätt och vis så är det inget mer att nämna kring detta, men det som digital transformation som begrepp tillför kring den digitala utvecklingen är att den sammanfattar effekten av de två föregående begreppen.

När man har nått det slutgiltiga, den digitala transformationen, så har processerna av digitisering och digitalisering infört ett nytt invant och inarbetat mönster. Man kan avveckla det man från början initierade som ett digitaliseringsprojekt. Det kan te sig märkligt att man någonsin gjort något annat än den rutin och process man nu har, men den är transformerad och fullt ut implementerad från någon form av analog verklighet som gick att ta på.

Företagens utmaningar nu när allting utvecklas med en rasande takt är att förutse nästa digitala transformation. Vilka digitala teknologier kan vara relevanta att använda och hur, samt kundernas behov och förväntningar. Nytänkande kring affärsmodeller och värdeskapande aktiviteter behöver identifieras, helst innan en konkurrent ser samma sak.

Under den digitala transformationsresan behöver företagen se över struktur, kultur, kompetenser, ledarskapet och strategierna för att kunna dra nytta av digitaliseringen.

Slutligen

Du kan nu som nybliven expert efter att ha läst artikeln våga dig på att förklara den digitala utvecklingen hos dig, i ditt företag och i samhället, vilka förutsättningar som behövs samt tillvägagångssättet och när det anses som genomfört i den digitala världen.

  • Digitisering är det första steget där digitalt data skapas.
  • Digitalisering är det andra steget, man börjar använda digitala teknologier i sin verksamhet och identifierar nya affärsmöjligheter som digitaliseringen medför.
  • Digital transformation är det tredje och slutgiltiga steget, där man förändrar sitt sätt att arbeta för att skapa värde till sina kunder och börja avveckla det gamla.