Kundcase

Hydac

Mindre avstånd gav ökad lönsamhet.
Med många säljare utspridda över landet behövde Hydac hitta ett smidigt och effektivt sätt att skapa närhet inom organisationen. Ett videokonferenssystem från Office Management blev startskottet för ett omfattande och fruktbart samarbete.

Modernisering ett måste

Hydac utvecklar och tillverkar komponenter, system och kompletta lösningar för hydraulik, filtrering, smörjning och kylning. Företaget såg ett behov av att se över sina videokonferenslösningar. I samarbete med Office Management har videokonferenssystemet utvecklats så att de idag kan använda det i större skala, vilket förenklar kommunikationen både internt och med kunder. Detta minskar även antalet restimmar, vilket bidrar till ett mer effektivt arbete. Säljprocessen gentemot kund har också effektiviserats. Likaså kommunikationen med moderbolaget, som har verksamheter i hela världen. 

Från det ena till det andra

Videokonferenssystemet fungerade problemfritt och Hydac var nöjda från dag ett. När behovet av en ny telefonlösning blev alltmer uppenbart, kändes det därför naturligt att kontakta Office Management på nytt. Idag levererar vi både telefonisystem och abonnemang för Hydacs fasta telefoni. Vi har även ordnat en applikation som gör att de anställda enkelt kan koppla sina mobiltelefoner till det fasta systemet. Samarbetet som började med några multifunktionsskrivare innefattar idag lösningar för både fast och mobil telefoni, samt ett avancerat videokonferenssystem – där det 5-åriga avtalet dessutom har förlängts. Ett fint kvitto på Hydacs förtroende för oss.

Utmaningen

Stort behov av modernisering, en utspridd säljkår och krånglande telefoni. 

Resultatet

Med färre resor har Hydac sparat tid, pengar och miljö. Dessutom har de fått en mer effektiv säljprocess och ett användarvänligt telefonisystem.