Kundcase

SOS Barnbyar

"Molnlösningen i kombination med att ha Avoki som drifts-leverantör och rådgivande partner ger oss en modern uppdaterad lösning som också är bekymmersfri för oss eftersom Avoki har expertisen."

Det viktiga för SOS Barnbyar är att minimera kostnaderna så att en så stor del av de insamlade medlen kommer barnen till godo. Det finns riktlinjer att följa som också skall rapporteras noggrant för att uppfylla 90-kontonas krav, samt också möta kraven på rapportering från federationens ledning. 

En internationell federation

SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt att växa upp i trygghet. SOS Barnbyar Sverige är del av en internationell federation och kärnverksamheten handlar om insamling av medel för att ge barn, unga vuxna och familjer förutsättningar att forma sina liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Organisationen stöttar inte bara barn i internationella krisområden utan även unga vuxna som lever utsatt i Sverige. 

Det viktiga för SOS Barnbyar är att minimera kostnaderna så att en så stor del av de insamlade medlen kommer barnen till godo. Det finns riktlinjer att följa som också skall rapporteras noggrant för att uppfylla 90-kontonas krav, samt också möta kraven på rapportering från federationens ledning. 

I Sverige arbetar ungefär 60 personer och deras huvuduppgift är insamling, inte IT drift varför valet av IT-leverantör och lösning har inramats av krav på hög service och rådgivning samt krav på rimlig kostnad. Behovet var inte bara en driftspartner utan en samarbetspartner som kan flytta hela lösningen till molnet och utveckla verksamheten med den förändringen. 

– Att ställa frågan till Avoki att bli vår IT-leverantör var självklart eftersom vi har varit nöjda med Avoki som leverantör av skrivare, berättar Håkan Beckman som är CIO.  

Microsoft som plattform i molnet Azure

Tidigare har SOS Barnbyar haft en IT- miljö som kräver traditionell hantering för att sköta den löpande driften, antingen med egen personal eller med inhyrda konsulter. När molntjänsterna nått en högre mognadsgrad valde de att sätta en molnstrategi och börja arbeta efter den. 

SOS Barnbyar har letat efter enkelhet runt IT-hanteringen och driften. Den valda plattformen är Microsoft.

– Vår nya IT miljö har en helt ny infrastruktur och ett uppdaterat nätverk. Det var ett självklart val att gå till molnet och nu har vi flyttat allt till Azure. Molnlösningen i kombination med att ha Avolki som driftsleverantör och rådgivande partner ger oss en modern uppdaterad lösning som också är bekymmersfri för oss eftersom de har expertisen.