Miljöpolicy

Vår miljöpolicy sätter ramen för vårt miljö- och klimatarbete, både vad gäller våra interna aktiviteter liksom de produkter och tjänster vi levererar till våra kunder.

Bakgrund och syfte 

Avokis uppdrag är att göra våra kunders arbetsdag framgångsrik, både nu och i framtiden. Som en del i våra kunders värdekedja har vi ett ansvar att hjälpa våra kunder att nå sina miljö- och klimatmål. Vi ska därför vara en självklar affärspartner för att proaktivt minska miljö- och klimatpåverkan i hela värdekedjan.

 
Policyn reglerar följande

  • Vi har ett certifierat miljöledningssystem, ISO14001, som driver ett systematiskt miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar
  • Vi följer gällande lagar och krav för miljö och klimat
  • Vi mäter och utvärderar vår miljö- och klimatpåverkan
  • Vi har målsättningar som är vetenskapligt förankrade
  • Vi nyttjar våra resurser effektivt och prioriterar fossilfria och förnybara resurser.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och tänka nytt kring våra tjänster för att minska miljö och klimatavtrycket och arbeta mot en cirkulär affär.
  • Vi förhåller oss till försiktighetsprincipen och prioriterar det minst skadliga för miljö och klimat vid varje given situation
  • Vi tillhandhåller utbildning och information för anställda, leverantörer och kunder för ett proaktivt miljö- och klimatarbete.
  • Vi har ett systematiskt arbetssätt för att följa upp och bearbeta miljö- och klimatpåverkan i vår leverantörskedja.