Att jobba på Avoki.

Vi är övertygade om att ett välmående företag börjar med välmående medarbetare, där mänskliga möten är avgörande för en dynamisk arbetsplats som främjar idéer. Det är våra medarbetares kompetens och innovationsförmåga som är centrala för att driva på den digitala transformationen och en hållbar utveckling.

Frihet och ansvar, personlig utveckling och möjlighet att påverka är också något vi värdesätter. 

Mångfald och inkludering

Medarbetare med olika perspektiv bidrar till en utvecklande och innovativ arbetsplats som är attraktiv för både kunder och medarbetare. För oss innebär mångfald och inkludering att värna om alla individer och att ha ett välkomnande klimat. Avoki arbetar aktivt för att attrahera och behålla fler kvinnor i bolaget och branschen. Vår målsättning är att

●      40% av alla nyrekryteringar ska vara kvinnor

●      40% av all nyrekryteringar ska vara erfarna medarbetare

●      Spegla samhällets mångfald över tid

Hållbart arbetsliv

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Därför är det viktigt att skapa en sund och utvecklande arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Det är en del av ledarskapet, och våra chefer utbildas kontinuerligt inom arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser. Vi har även riktlinjer som tillsammans med uppförandekoden hjälper våra medarbetare att navigera rätt.

Samhällsengagemang

På Avoki strävar vi efter att aktivt engagera oss för att främja kunskap, stödja innovation och bidra till samhället. Vårt mål är att stödja och utveckla IT-gemenskapen i samhället genom kunskapsdelning, samarbete och innovation. 

Vi delar kunskap och insikter genom våra uppskattade webinarier men även i andra initiativ som Circular Electronics Initiativ som syftar till att öka medvetenheten kring mer hållbar elektronikanvändning. Samt CIOCO2 som vill öka medvetenheten kring digitaliseringens klimatpåverkan och erbjuder konkreta verktyg för att hjälpa IT-organisationer att bli mer hållbara.