Nyhet

Office Management blir ny medlem i CLIPOP-nätverket

Office Management har tidigare i år lanserat Sveriges första klimanteutrala telefoni- och kontaktcenterlösning för att ge svenska företag ett klimatsmart alternativ när det gäller företagstelefonin. Nu har de blivit godkända som ny medlem i CLIPOP-nätverket efter noggrann granskning av medlemsföretagen.

 

Hållbar och framgångsrik arbetsdag

Office Management ser sin uppgift i samhället att hjälpa sina kunder att skapa en hållbar och framgångsrik arbetsdag, och många företag vill bidra mer än vad de gör idag. Ibland blir hållbarhetsarbete ett gnagande dåligt samvete, en känsla av att fokus mer ligger på små åtgärder som fixar den årliga redovisningen på kort sikt, än aktiviteter som förändrar verkligheten på riktigt.

Så har det varit även för Office Management, som förra året beslutade sig för att växla upp miljöarbetet och inte bara se över sina egna interna arbetssätt så att koldioxidavtrycken minskar, utan även göra det enkelt för kunderna och partners att bli en del av en hållbar värdekedja. Office Management bestämde sig för att ta initiativet till att det skall vara lätt att göra rätt om man vill ta första steget mot ett mer klimatneutralt företagande. Satsningen kallas för O.M Green som ska förenkla för kunderna att bidra till att nå globala och nationella miljömål. Alla företag behöver en kvalitativ växel och kundservicehantering, vilket nu kan tillgodoses med en minskad miljöpåverkan.

Klimatneutralitet på riktigt

– När det kommer till kvaliteten på våra produkter och tjänster så har vi nått dit vi vill, men nu tar vi det ett steg längre. Nu växlar vi upp för att bli klimatneutrala på riktigt och vi börjar med vår telefonitjänst och kontaktcenterlösning eftersom vi tycker den här branschen är eftersatt på miljöområdet, utmanar Office Managements VD Peter Uddfors.

Christian Ceder som är affärsområdeschef för Telefoni på Office Management fyller i:

–Inom vårt affärsområde telefoni vill vi nu gå i bräschen, och förbi, av vad man kan förvänta sig av en leverantör med gröna ambitioner. Vi vill med O.M Green konkretisera vårt klimatkompenserade arbete och inte enbart betala oss ur, utan ta ett större ansvar i ett bredare perspektiv.

För att beräkna vilken effekt Office Managements telefonitjänst har på klimatet började arbetet med en gedigen miljörevision enligt det etablerade GHG protokollet, som utförs av externa miljökonsulter. Med beräkningar på detaljnivå kunde Office Management få fram den exakta mängden koldioxidutsläpp och övrig klimatpåverkan som verksamhet bidrar till. Man har därefter arbetat fram en reduktionsplan för att minska de faktiska utsläppen, och kompenserar för de utsläpp som man inte lyckas reducera på egen hand. Påverkan omvandlas till pengar och 110% återinvesteras i miljön. Office Management har valt ett projekt för solenergi i Indien som bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare.

Först i Sverige

– När vi började undersöka arbetet alltmer insåg vi att många bolag klimatkompenserar, men enbart gällande sin egen verksamhet. Något som särskiljer oss i vårt pågående arbete är att vi ser till hela värdekedjan. I och med våra utvalda partners ser vi till att säkra en hållbar tjänst genom alla led vilket ökar värdet för våra kunder, säger Christian Ceder som hyllar Tele 2 som är en operatör med stora ambitioner på miljöområdet och som Office Management har valt att samarbeta med i miljöerbjudandet.

– Så långt vi kan se är vi först ut i telekombranschen i Sverige med att kunna erbjuda en klimatneutral telefonilösning för företag. En tekniskt bra lösning som inte behöver bli dyrare, men väsentligt grönare, Christian Ceder.

För de företag som vill komma igång med ett mer hållbart arbetssätt som ger minskad miljöpåverkan är första steget enkelt. Office Management tar hand om hela processen från svart till grön telefoni.