Minskar i hela värdekedjan

Vi har som mål att minska vårt klimatavtryck i alla led. Från energin i våra lokaler och tjänstebilar till de produkter och tjänster vi levererar till kund. Målet har godkänts av Scienced Based Targets Initiative (SBTi) som är en global organisation som verifierar vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar hos företag och organisationer för att bekämpa klimatförändringar.

En cirkulär affär
Det är genom våra produkter och tjänster vi gör störst skillnad. Genom bland annat as-a-service erbjudanden, cirkulär hantering av hårdvara och fossilfri drift minskar vi påverkan på miljö och samhälle.

Leverantörskrav
Över 90 % av vår klimatpåverkan kommer från köpta produkter och tjänster. För att nå våra mål är det avgörande att samarbeta med leverantörer med motsvarande målsättning. Vår Leverantörskod omfattar krav på leverantörer att sätta vetenskapligt förankrade mål.

Logistik och transporter 
Produkter levereras i huvudsak direkt från leverantör till kund vilket minimerar miljöpåverkan från transporter. Genom dialog med logistikpartner uppmuntrar vi fossilfria transporter och omvandlar vår egen bilflotta till att bli 100% fossilfri till 2030. 

Digitala möten och fossilfri energi
Vi har kunder och kontor med stor geografisk spridning. Genom digitala möten har vi minskat fysiska resor och prioriterar tågresor. 98% av våra kontor drivs av förnybar energi och målsättning är 100%. 

Våra klimatmål 2030

Vi ska minska absoluta scope 1 och 2 GHG utsläpp med 42% till 2030 (basår 2021). Vi ska dessutom minska scope 3 GHG utsläpp relativt omsättningen med 42% till 2030 (basår 2021). 

100% klimatkompenserat

Även om vi tänker långsiktigt är det viktigt att ta ansvar för de utsläpp vi har idag. Därför klimatkompenserar vi 100% av vårt klimatavtryck. Kompensationen görs genom Gold Standard certifierade projekt inom förnybar energi samt genom att bevara skog med höga naturvärden. Kort sagt bidrar klimatkompensationen till att förhindra att mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Här kan du läsa om de projekt vi stöttar.

Bhadla Solar

Solcellspark i Indien ersätter fossila energikällor.

Läs mer

Karnataka

Storskaligt solenergiprojekt i Indien .

Läs mer

Boreal Mix

Bevara skogar i Sverige med höga biologiska värden.

Läs mer

Vi följer standard

För att säkerställa att vi följer best practice mäter, minskar och kompenserar vi vårt klimat­avtryck enligt PAS2060, en standard för klimatneutrala organisationer. Vi nöjer oss inte med att göra detta för vår egen verksamhet, utan arbetet omfattar även produkter och tjänster vi levererar till kund.

Visste du att?

Enligt en marknadsundersökning som genomfördes under 2022 
vill hela 59% av respondenterna att hållbara produkter 
och tjänster ska vara standarderbjudande. 

Kontakta mig