Press-release

Office Management fokuserar verksamheten och blir ett ICT-bolag

Office Management tar nästa steg i fokuseringen av sin affär och har ingått ett avtal om att avyttra affärsområdet Facility Management. I och med avyttringen får Office Management ökad tydlighet i verksamheten och fullt fokus på erbjudandet av tjänster och lösningar inom Information, Communication, Technology (ICT).

Office Management har under 30 år skapat förutsättningar för att utveckla framtidens arbetsplats - från den fysiska kontorslösningen till dagens digitaliserade arbetsplats. I takt med den snabba digitaliseringen av samhället har även Office Managements fokus på IT och modern mötesteknik blivit starkare. Nu har Office Management ingått avtal om att avyttra affärsområdet Facility Management för ytterligare tydlighet i verksamheten och ökat fokus på ICT-erbjudandet.

– Genom att renodla vår ICT-affär kommer vi fortsätta leda utvecklingen av den nordiska arbetsplatsens digitala interaktion. Efter våra strategiska förvärv av IT-bolagen Xite och Bluecom så är avyttringen av Facility Management ett naturligt nästa steg som stärker vår position som ett renodlat ICT-bolag, samtidigt som Facility Management får möjlighet att vidare uppnå sin fulla potential med sina nya ägare, säger Peter Uddfors, VD och koncernchef Office Management.

Köpare av Facility Management är Verso Capital, ett nordiskt private equity-bolag som investerar i europeiska B2B-företag. Avyttringen av Facility Management kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

– Vi är imponerade av hur Office Management har utvecklat Facility Management till vad det är idag, samtidigt tror vi att en renodling av verksamheten ger en än bättre möjlighet att utveckla erbjudandet till kunderna. Facility Managements one-stop-shop erbjudande för kontorsrelaterade produkter och tjänster möjliggör för företag att fokusera på sin kärnverksamhet, vilket kommer att vara centralt i effektiviseringen av arbetsplatsen. Vi är övertygade om att en attraktiv arbetsplats kommer vara en viktig del i att attrahera de bästa talangerna och skapa miljöer som möjliggör kreativitet och produktivitet – och här har Facility Management en nyckelroll att spela. Vidare har Facility Management stora möjligheter att ha en fortsatt positiv hållbarhetspåverkan i industrin och för sina kunder, säger Philip Saxby, från Verso Capital.


För mer information kontakta:
Peter Uddfors, VD och koncernchef Office Management
Telefon: +46 (0) 70 347 14 14
Mail: peter.uddfors@officemanagement.se

Philip Saxby, Investment Manager Verso Capital
Telefon: +46 70 30 10 881
Mail: philip.saxby@versocapital.com