Svensken lägger 2 arbetsveckor på IT-strul varje år.

Varje vecka lägger svensken 75 minuter av sin arbetstid på onödigt teknikstrul. Det visar en färsk undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av IT-företaget Avoki. Den största utmaningen svenskarna har kopplat till IT-strul är att logga in i olika system och att hitta rätt dokument. Bristande videokonferensteknik och kollegor som inte kan muta sig i möten på ett korrekt sätt är vanliga störande moment.

Cirka hälften av svenskarna har 3-5 timmar digital arbetstid per dag, ett arbete som många gånger utförs i en undermålig och eftersatt IT-infrastruktur.

IT-strul är vår tids stora energitjuv på arbetsplatsen. Enligt vår undersökning lägger varje svensk 2 veckors arbetstid på IT-strul varje år. Det är tid vi hade kunnat använda för att öka produktiviteten och stärka den svenska konkurrenskraften. Eller ge våra medarbetare längre semester och återhämtning, säger Peter Uddfors, CEO på Avoki.

De tekniska problem som stjäl mest tid är att logga in i olika system (51%), hitta rätt dokument (32%) och ineffektivitet orsakad av bristande uppkoppling (27%). Digitala beteenden man stör sig på handlar om allt från i vilken kanal man kommunicerar i, till bristande mute-teknik, för mycket multitasking och överanvändande av emojis.

För att bli framgångsrik handlar det om att ha en IT-infrastruktur som fungerar, är säker och enkel att använda. I den research vi gjorde tillsammans med Karios Future nyligen kan vi se att om man fixar det, ökar möjligheten att bli ett högpresterande företag med hela 50%. Så det finns mycket att vinna för den som tar frågan på allvar säger Peter 
Uddfors. 

För att ta del av hela undersökningen hör av dig till Avoki.

Där går det att hitta fakta så som: 

 • Högutbildade ställer högre krav på sin videokonferensteknik
 • Unga tycker i ökad utsträckning att vi inte respekterar frågor kopplat till IT-säkerhet
 • Anställda i offentlig sektor har större utmaningar att koppla upp sig i digitala möten än de som jobbar i privat sektor
 • Unga i arbetslivet ställer högre krav på uppkoppling än äldre
 • Kvinnor har högre krav på uppkoppling än män
 • Utmaningar att dela dokument utanför sin egen organisation är ett 
  storstadsproblem
 • Unga och högutbildade stör sig mest på att kollegorna inte använder muteknappen på rätt sätt

Så här har vi kommit fram till 2 arbetsveckor:

 • 75 minuters it-strul per vecka motsvarar 3600 minuters strul per år, baserat på 48 arbetsveckor. Det summerar till 60 timmar per år.
 • Enlig Ekonomifakta jobbar svensken 155 000 000 timmar per vecka fördelat på 5 173 800 personer = 30 timmar/vecka 

För frågor kontakta: 
Peter Uddfors, CEO Avoki 
peter.uddfors@avoki.com 
+46 10 858 40 14

Om Avoki 
Office Management, Bluecom och Xite har gått samman och blivit Avoki. Tillsammans erbjuder vi säkra och hållbara IT-lösningar. Avoki, som ägs av Nalka Invest AB, omsatte 2023 1100 MSEK och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Luleå, Kramfors, Sundsvall, Oslo, Helsingfors och Tammerfors