Digital ergonomi

Är din verksamhet framtidssäkrad?   
   - Gör Quizzet

Quizzet tar mindre än två minuter att göra och innehåller enbart klickfrågor. Inom 15 minuter får du ett mail av oss med ditt resultat samt rekommendationer för din digitala utveckling, baserat på dina svar.