Fullserviceerbjudanden As a Service

Gör det enklare att jobba hållbart

Ett synligt och tydligt hållbarhetsarbete är ett bra sätt att framtidssäkra ditt företag. Det gör er inte bara mer lockande för potentiella kunder, utan även för framtida medarbetare. Men många upplever att det är svårt, och att noggrann rapportering och uppföljning tar tid. Därför har vi tagit fram As a Service - flexibla allt-i-ett lösningar som gör det lite roligare att driva ett hållbart företag.

Därför du ska välja “As a Service”

Ingen initial investering

Du slipper den stora inköpskostnad som en ny hårdvara eller system brukar innebära.

Större flexibilitet

Du kan anpassa ditt avtal efterhand som företaget och era behov förändras, samtidigt som du alltid har tillgång till de senaste produkterna och tjänsterna.

Spårbart och hållbart 

Vi tar ansvar för att tjänsten du köper är hållbar i alla led. Från vilka produkter vi köper in, till hur vi tar hand om dem när de gjort sitt.

As a Service

Cirkulära allt-i-ett lösningar.

Läs mer om våra cirkulära lösningar:

Skrivare som tjänst

Nätverk som tjänst

Klient som tjänst

Infrastruktur som tjänst

Vi hjälper dig!

Behöver du hjälp att hitta en lösning som passar?