X-ONE Cloud Security

Inställningar i en Microsoft 365-miljö är komplexa och svårnavigerade för de flesta. Här kan vi som enda leverantör i IT-branschen erbjuda X-ONE Cloud Security, en lösning som automatiskt ser till att skydda dig som kund. Regelverk kring säkerhet som är specifikt för din verksamhet konfigureras, och sen sköter X-ONE Cloud Security resten.

 1. AI- och informationsdriven säkerhet
 2. Säkerhetsanalys och inställningar
 3. Övervakning
 4. Löpande rapportering 
Kontakta oss

AI-driven säkerhet

Apex Insight är vår egenutvecklade plattform som använder AI för att upptäcka och blockera konton med riskfyllda beteenden baserat på bland annat inloggningsmönster. X-ONE Cloud Security använder denna AI och larmar ansvariga tekniker när ett konto passerat risktröskeln och blockerats. Vid ett risklarm genomförs en forensisk analys och rapport som skickas till kunden.

Analys och inställningar

Vid driftsättning av X-ONE Cloud Security görs en analys med utgångspunkt ifrån Microsofts Secure score samt Avokis expertis. Utifrån detta sätts de regler, inställningar och behörigheter som behövs för att få en säker och användbar 365-miljö. Analys och justering av inställingar är ett löpande jobb som ingår i X-ONE Cloud Security. När nya hot och riktlinjer kommer så uppdaterar vi även er miljö utifrån nya riktlinjer. 

Några exempel på inställningar och tjänster som aktiveras: 

 • Safe attachment policy – djupskanning efter malware och virus i bifogade filer i mail och Teams.  
 • Safe links policy – djupskanning och omskrivning av länkar i mail för att minimera risken för phishing.
 • Antimalware policy – automatisk karantän av misstänkta bifogade filer.
 • Antiphishing policy – regelverk för att upptäcka impersonation och phishingförsök.
 • Mobile policy – säkerställer att mobila enheter (telefoner, plattor etc) följer god säkerhetsstandard innan access till 365-miljön ges. 

Hälsokontroll av Microsofts tjänster

Daglig kontroll av er 365-miljös hälsa för att upptäcka om det är någon påverkan/driftstörning på era 365-tjänster. Vid eventuella driftstörningar larmas ansvariga personer och organisationen kan informeras.

En skräddarsydd säkerhetsplan

Varje kvartal skickas en rapport till dig som kund med en utförlig genomlysning av er miljö. Tillsammans med er kontakt på Avoki kan ni tillsammans gå igenom rapporten för att hitta eventuella svagheter i er miljö.

Kvartalsrapporten innehåller en inventering av följande: 

 • Användare
 • Grupper (Teams, distributionsgrupper, säkerhetsgrupper, Sharepoint)
 • Licenser
 • Administrativa konton
 • Vidarebefodringsregler för mail
 • Multifaktorsautentisering 

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera och förenkla din vardag?

Kontakta oss