X-ONE Endpoint Security.

Vi erbjuder en sofistikerad och kontinuerlig övervakning för att monitorera företagets enheter. På så vis kan vi upptäcka felaktiviteter i god tid så att du kan fortsätta att utveckla och driva verksamheten utan oro för intrång eller andra skadliga hot.

 

  1. AI- och informationsdriven säkerhet
  2. Övervakning
  3. Defender Endpoint Hardening
  4. Löpande rapportering
  5. Premium som tillval
Kontakta oss

AI-driven EDR

X-ONE Endpoint Security använder sig av Microsoft Defenders miljarder med datapunkter vilket ger en proaktiv säkerhetslösing för era enheter. Enheterna skyddas hela tiden av Defender med automatisk detektion och respons för slutpunkter (EDR) vid misstänkta beteenden. För varje bekräftat hot larmas tekniker och en forensisk analys genomförs.

Exempel på åtgärder som automatiskt kan blockeras av EDR:

  • Rättighetseskalering
  • Skadlig kod/mjukvara som körs eller laddas ner
  • Körning av misstänkta eller maskerade skript

 

Vid driftsättning härdas miljön med anpassade säkerhetsinställningar baserade på Avokis långvariga expertis samt Microsofts riktlinjer för att skapa en starkare klient/server-miljö.

Övervakning

Kontinuerlig övervakning av alla enheter med löpande inventering av mjuk- och hårdvara samt genomgång av kända sårbarheter som enheterna är exponerade för.

Löpande rapportering

 

Baserat på övervakningen genereras rapporter som kontinuerligt distribueras till er. AI bearbetar rapporten för att skapa anpassade rekommendationer på åtgärder som är viktigast för er miljö. Genom insamling av omfattande data kan X-ONE Endpoint Security erbjuda en djupgående insikt i säkerhetsläget för ert företags IT-miljö. Detta gör det möjligt att genomföra riktade säkerhetsåtgärder där de behövs mest, med utgångspunkt i identifierade sårbarheter och riskutsatta enheter.

Dessa rapporter innehåller bland annat:

Exponeringspoäng:

Dessa poäng baseras på identifierade sårbarheter i enheterna, vilket ger en kvantifierad bedömning av potentiell riskexponering.

Konfigurationspoäng:

En utvärdering av säkerhetsstyrkan i er nuvarande konfiguration av datorer och mobiltelefoner, för att identifiera möjliga förbättringsområden.

Identifierade sårbarheter: 

En detaljerad genomgång av kända sårbarheter inom ert system, för att underlätta riktade säkerhetsåtgärder.

Viktade exponeringspoäng: 

Dessa poäng tilldelas för att hjälpa till med prioriteringen av säkerhetsåtgärder, baserat på deras potentiella inverkan på er IT-miljö

Säkerhetsrekommendationer:
Skräddarsydda förslag till åtgärder för att stärka säkerheten, baserade på insamlade data, AI analys och Avokis expertis.

Tillägget Premium

Vill du höja ditt företags IT-säkerhet till nästa nivå har vi X-ONE Endpoint Security Premium. Utöver alla tjänster i Endpoint Security berikar Premium ert säkerhetsskydd med ytterligare funktioner:

Konstant övervakning

En oavbruten säkerhetsövervakning av era system, med en frekvens som optimeras inom de ramar Microsoft tillåter, för att säkerställa maximal skyddsnivå.

Automatiserad och omedelbar isolering

Vid identifiering av regelöverträdelser isoleras berörda enheter automatiskt och omedelbart för att förhindra spridning av potentiella hot.

Automatisk skanning vid hot

Aktiveras omedelbart vid tecken på intrång, vilket snabbt neutraliserar risker och skyddar ert IT-system.

Larmmeddelanden till Tekniker 

Vid upptäckt av säkerhetshot sänds omedelbara larmmeddelanden genom flera kanaler direkt till ansvariga tekniker för snabb respons.

Utökad detektion och respons (XDR)

Höj din säkerhetsnivå till XDR genom en integrerad lösning som sammanlänkar enheter, användare och molnmiljö, och lyft er säkerhetsstrategi till nästa nivå

 

Syftet med Premium-tjänsten är att omgående isolera misstänkta enheter för att förhindra att eventuella hot sprider sig inom organisationen. Detta inkluderar åtgärder för att effektivt stoppa exempelvis ransomware-attacker innan de når kritisk infrastruktur. Den förbättrade och accelererade rapporteringsprocessen, förstärkt med integrerade larm via olika kommunikationskanaler, bidrar till att avsevärt minska responstiden.

Prata säkerhet med oss!

Våra erfarna och certifierade experter gör det komplexa enkelt och hjälper dig att ta fram en lösning som levererar affärsnytta på riktigt.

Kontakta en säkerhetsexpert