Expertens 5 bästa tips för en säker  skrivarlösning

I dagens digitala värld är skrivarsäkerhet en ofta förbisedd aspekt av företags IT-säkerhet. Magnus Fredriksson, erfaren inom dokumenthantering och säkerhet, delar med sig av sina bästa tips för att skydda företag mot de vanligaste säkerhetshoten.

1. Använd unika lösenord
Standardlösenord på skrivare är en av de största säkerhetsriskerna. Magnus rekommenderar att byta ut dessa till starka, unika lösenord för varje enhet. "Ett starkt lösenord är första linjen av försvar mot obehörig åtkomst," säger Magnus. Genom att använda unika lösenord kan företag avsevärt minska risken för intrång. Använd checklistan nedan för att säkra dina lösenord:

  • Lämna aldrig ut dina lösenord.
  • Använd unika lösenord för olika tjänster.
  • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras.
  • Använd lösenordshanterare.
  • Aktivera flerfaktorinloggning.

2. Säkra nätverksanslutningar
Skrivare som är anslutna till företagets nätverk utan adekvat säkerhet kan vara öppna för olika typer av nätverksattacker. Magnus betonar vikten av att begränsa åtkomst via specifika portar och använda brandväggar. "Att säkra nätverksanslutningarna är avgörande för att skydda mot Denial-of-Service-attacker och andra avancerade cyberattacker," förklarar han.

3. Håll firmware uppdaterad
Föråldrad firmware kan skapa allvarliga säkerhetsproblem. Magnus rekommenderar regelbundna uppdateringar för att täppa till kända säkerhetshål. "Automatiska firmware-uppdateringar samt att använda virusskydd säkerställer att skrivarna alltid är skyddade mot de senaste hoten," säger han. 

4. Skydda känslig information
Osäkra utskriftsjobb kan leda till att känslig information hamnar i fel händer. Magnus föreslår att använda funktioner som radering av outskriven dokumentation och hårddiskradering. "Dessa funktioner säkerställer att ingen känslig information läcker ut, vilket är avgörande för att upprätthålla dataskydd och efterleva GDPR-krav" säger Magnus.

5. Integrera hållbarhet
Utöver säkerhet är hållbarhet en viktig aspekt av modern utskriftsteknik. Magnus rekommenderar att välja skrivare med lång livslängd och miljöcertifieringar som Blue Angel. "Genom att implementera återtagnings- och återanvändningsprogram kan företag minska sitt klimatavtryck och främja en hållbar verksamhet," förklarar han.

Secure Printer-lösningen

För mer information om hur Secure Printer kan förbättra säkerheten och hållbarheten i ditt företag, läs mer här eller kontakta oss direkt.