Säkra skrivare

Avoki Secure Printer.

De flesta av oss tänker på antivirus och VPN för säkerheten, men glömmer skrivarna. Med cyberbrottslingar som ständigt letar efter sårbarheter, är det kritiskt att implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information lagrad i skrivarna.

Avoki Secure Printer är marknadens säkraste multifunktionsskrivare med ett helt unikt serviceupplägg. Den är dessutom framtagen med hållbarhet i fokus.

Kontakta oss

Vad ingår?

Hårdvara

Vi har en lång och gedigen kunskap inom dokumenthantering och levererar en kvalitativ hårdvara till dig.

Service & support

Du får professionell hjälp av vår support samt en tekniker på plats. Välj mellan Small eller Medium där det ingår upp till 4000 utskrifter per månad där det ingår toner, reservdelar, service och support samt vårt tillägg Säkerhetspaketet*

Unikt *Säkerhetspaket

Bitdefender kompletterar MFP:ns inbyggda säkerhetsfunktioner och skyddar mot kända och okända skadliga hot, som virus, trojaner, maskar, ransomware och spionprogram.

Vanligaste säkerhetshålen

Företag, särskilt små och medelstora företag, är fokuserade på att växa. Deras budgetar för cybersäkerhet är begränsade, möjligen till och med obefintliga. Det är därför viktigt när man installerar en hårdvara att säkerheten är inbakad från början! 

Glöm inte att säkra upp! 
Med vårt *Säkerhetspaket som inkluderar Bitdefender förstärks de inbyggda säkerhetsfunktionerna i skrivaren och ger skydd mot både kända och okända skadliga hot, inklusive virus, trojaner, maskar, ransomware och spionprogram. 

 

Nedan specificerar vi några av de vanligaste säkerhetshålen vi täpper igen med vår lösning.

 • Standardlösenord: En svag punkt!
  Med vår lösning får du redan från början ett unikt lösenord på sin hårdvara.
 • Osäkra nätverksanslutningar: En gateway för attacker!
  Med förbestämda tillåtna portar samt med den inbyggda Bitdefender höjs säkerheten, vilket minskar risken för Denial-of-Service (DOS)-attacker, nätfiske-attacker, skadlig programvara eller andra avancerade cyberattacker.
 • Föråldrad firmware: Intrång nära förestående!
  I vår lösning inkluderar vi en attackförhindrande inbyggd programvara för att automatiskt söka efter onormal firmware. Vår lösning kan även återställa dess ursprungliga inställningar från säkerhetskopiering om de äventyras.
 • Automatisk uppdatering av Bitdefender eliminerar manuella ingrepp, vilket gör att din MFP hela tiden är på sin vakt.
 • Osäkra utskriftsjobb: Skydda känslig information, före, under och efter! Med funktionen ”radera outskriven dokumentation” samt ”Hårddiskradering” säkerställs att ingen känslig information läcks till obehörig part.

Aktiva val för en mer hållbar printlösning

1. Val av produkt och leverantör. 
Vi rekommenderar kvalitativ, certifierad hårdvara med god livslängd, vilket innebär ett lägre klimatavtryck. Blue Angel är den mest vedertagna miljöcertifieringen för print.

2. Drift & underhåll. 
Vi jobbar aktivt för att minska produkternas energiförbrukning (ex genom eco-scanning och en snabb uppvärmningstid). Säkerställ att maskinerna driftas med förnybar energi.

3. Service & support. 
Genom förstalinjens support kan problem omedelbart lösas på distans med minimala resurser. Ibland behövs support på plats, och tekniker använder främst fossilfria transporter.

 


4. Förlängd användningsperiod. 
Förlängt avtal med befintlig hårdvara inkluderar samma villkor gällande service och hårdvarubyten, samtidigt bidrar du till minskat klimatavtryck över tid.

5. Återtag.
Vid avtalets slut eller när det finns behov av uppdatering, tar vi tillbaka, rekonditionerar och återanvänder hårdvaran. 

6. Klimatavtryck.
Vi beräknar, minskar och kompenserar det totala klimatavtrycket från produkterna och tjänsterna du köper från oss. Vi kompenserar i projekt för förnybar energi och kolin.

Vill du veta mer?

Hör av dig till våra specialister för att få veta mer om marknadens säkraste multifunktionsskrivare. 

 

Kontakta oss