Att göra aktiva val för en mer hållbar printlösning

 

 

Att göra hållbara val vid inköp är en viktig del av ett företags hållbarhetsarbete, detta gäller även printlösningar. Avokis mål är att vara en proaktiv partner i att skapa mer hållbara lösning för våra kunder med produkter och tjänster som minskar miljö- och klimatavtrycket och den sociala påverkan i värdekedjan.  

  • Vi rekommendera högkvalitativ, certifierad hårdvara med lång livslängd. Att välja printlösningar med miljöcertifieringar som Blue Angel, EPEAT och Energy Star är ett effektivt sätt att säkerställa att produkterna uppfyller stränga miljö- och energikriterier. 
  • Vi erbjuder rekonditionerade maskiner, vilket inte bara ger en andra livscykel till befintlig hårdvara utan också kan minska klimatavtrycket med 50-80% jämfört med nya produkter.
  • Vi strävar efter att minska energiförbrukning genom innovativa lösningar som eco-scanning och snabb uppvärmningstid. Du som kund bör se till att maskinerna driftas lokalt med förnybar energi och vi kan erbjuda återtag av tonerkassetter för att dessa ska återvinnas korrekt.
  • Med förstalinjens support kan vi snabbt lösa problem på distans, vilket spar både tid och resor. För de tillfällen då onsite-support är nödvändig, använder våra tekniker huvudsakligen fossilfria transportmedel.
  • Vi har modeller med hög miljöprestanda, som uppfyller kraven för låg energiförbrukning och har ett lågt TEC-värde. Hårdvaran är designad enligt principerna för cirkulär ekonomi, vilket minskar koldioxidutsläpp och maximerar återvinningen av alla komponenter och förlänger livslängden på nyckelkomponenter.
  • Med förlängda avtal med befintlig hårdvara, behåller ni samma servicevillkor samtidigt som klimatavtrycket minskar över tid. När ett avtal avslutas eller när det finns behov av en uppdatering, tar vi tillbaka den gamla hårdvaran för rekonditionering och återanvändning. 

 

Hållbar IT

En hållbar IT-miljö

På Avoki är vi övertygade om att IT och digitalisering är en del av lösningen för en hållbar framtid, men det kräver att vi gör aktiva val för vår IT-miljö där vi utgår från behov och funktion i stället för specifika produkter.