Digitala affärsprocesser med Microsoft 365

Att förstå kunden idag är viktigare än någonsin eftersom de flesta företag bygger sina varumärken i en digital värld. Branscherna förändras snabbt och för att överleva måste man ha koll på marknadens krav. Alla i ett företag behöver samarbeta i ett ekosystem med att utveckla produkter och erbjudanden för att bättre tillfredsställa kunderna när de utvecklas i den digitala transformationen. Den digitala transformationen förändrar ett företags sätt att arbeta.

Digitala processer

Många företag definierar sina arbetsmiljöer till geografi och kontorsväggar. Intellektuellt kapital riskerar bli isolerat i olika avdelningar. Föråldrade IT-system används för produktivitet som kräver mycket tillsyn och administration, vilket inte ger den moderna, anslutna arbetsplats som krävs för att konkurrera på en internetbaserad marknad.

Idag vill man som företag erbjuda de anställda en mer spontan, uppkopplad och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Man vill att anställda kan frigöra sig från sina arbetsenheter och vara produktiva när, var och hur de vill samt att det ska vara enkelt att komma åt kollegor och data för att få sitt arbete gjort. Det är här som Microsoft Office 365 gör sitt intåg i de flesta företag. Som en säker, molnbaserad produktivitetsplattform för verksamheten.

Microsoft Office 365 är oftast en av grundpelarna i ett företag där alla kan kommunicera och samarbeta utan geografiskt hinder. Mobiliteten säkerställer flexibel åtkomst och finns där även för att anställda ska få ihop sitt livspussel. Genom att koppla ihop människor med människor, människor med information och människor till system, förbättras kvaliteten och snabbheten i beslutsfattandet. Oavsett fysisk närvaro eller ej.

Kreativt samarbete bygger marknadsförare i den egna organisationen

Det finns företag som beskriver införandet av Office 365 som en ”frisk fläkt”. Speciellt där kraven på snabba insatser och samsyn krävs, där man tidigare använt sig av fysiska möten, mail eller telefon med blandade resultat. Idéer har bevarats och glömts bort i överfulla mailboxar. Eldsjälar har försökt driva innovativa förslag och förändringar med egna medel.

På de företag där Office 365 införts och affärsprocesser har skapats i de verktyg som finns i produktivitetssviten är samtliga överens om att produktiviteten har höjts. När någon idag kommer med elektrifierade insikter som ger näring åt en kreativ idé, kan man digitalisera och effektivisera processen genom att flera samtidigt får tillgång till informationen via till exempel Teams. Där kan man visualisera och samarbeta kring utvecklingen av idén och snabbt få rätt produkt till rätt marknad vid rätt tidpunkt. Med avsevärt minskade ledtider för ”Go To Market” som följd.

Det företag som ger bäst förutsättningar för att ta tillvara på de anställdas ideér och förbättringar kommer utvecklas i takt med kundernas varierande behov. De kan bygga en företagskultur som tar tillvara på kraften i varje enskild individ och blir därmed agila i sin marknadsanpassning.