Artikel

Fem sanningar om framtidens arbetsliv 

Om du vill ha koll på hur framtidens arbetsliv formas, här är fem sanningar du bör förhålla dig till att försöka anamma och omfamna:

1. Kroka arm med maskinerna – rätt teknik för rätt situation

För det första, kroka arm med maskinerna. Säkerställ att ni har rätt lösningar och rätt teknik för rätt tillfällen och integrera hela organisationens arbetssätt. Inse att smart AI-teknik blir er nya kollega och samarbeta med den.

2. Kontoret är mer än kontoret – ett uppluckrat arbetsliv är det nya normala

Arbetsplatsen kommer vara mer än bara på kontoret, vi kommer ha hand om ett uppluckrat arbetsliv och hantera människor var de än finns och vilka som än är med i sammanhanget. Kontoret kommer få funktionen som platsen där teamen och kulturen kan stärkas och engagemanget för företaget kan byggas - kontoret blir mer än ett kontor.

3. Hybrid blir det nya normala – kontoret som en frisersalong

Hybridlösningarna kommer bli det nya normala. Digi-fysiska eller på andra sätt som kommer att handla om att hitta hur vi hanterar det hybridmässiga. För att komma till rätta med de ökande problemen med störning och negativ överhörning kommer det krävas bra videomötesmöjligheter överallt på kontoret. Du som arbetsgivare måste skapa ett demokratiskt arbetsklimat där olika sätt att arbeta - på plats eller på distans, kan mötas på lika villkor och accepteras.

4. Ta makten över kampen om tiden – slack, variation och akademisk slutkvart

Ta makt över kampen om tiden. Arbetslivet handlar om tid och nu kommer gränserna mellan fritid och arbetstid att suddas ut alltmer. Självledarskapet med ett resultatfokuserat arbete blir viktigt för att fungera i längden. Dock får man inte glömma att dra nytta av slacktiden för det kan bli mer intensivt i en digital arbetsmiljö. För arbetsgivaren som saknar kontrollen finns också nya instrument för hur arbetsgivaren kan lösa uppföljningen på ett respektfullt sätt.

5. Säkerställ kampen om rummet – från trälhav till magnetiska kontor och festfixande

Kontorets fysiska utformning är viktigare än någonsin. Det som går förlorat i det nuvarande arbetslivet med hybridlösningar är utrymmet för det nödvändiga småpratet och den positiva överhörningen, alltså det som snappas upp i mellanrummet på ett kontor. Därför måste vi gå från trälhaven och skapa magnetiska kontor och fester med härlig middagskänsla på kontoret som uppmuntrar till korsbefruktning av idéer mellan individer och olika avdelningar. Det är detta som många saknat under hemarbetets tid.