Artikel

Framtiden med generativ AI

Vi befinner oss mitt i en teknologisk revolution där vårt sätt att arbeta och interagera med datorer håller på att förändras för all framtid. I fokus står generativ AI, en teknik som låter datorer skapa innehåll själva, oavsett om det är text, bilder eller kod. 

Många använder redan Chat GPT som redan två månader efter lanseringen nådde rekordhöga 100 miljoner användare. Men nu lanserar alltså Microsoft sin utmanare, Microsoft CoPilot. En virtuell assistent som, enligt egen utsago, ska effektivisera och förenkla hur vi arbetar i Microsoft 365-appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams. Exakt hur mycket det kommer att förbättra vårt dagliga arbete kan vi bara gissa i nuläget men hypen tyder på att det kommer att bli exceptionellt.

5 tips hur du förbereder verksamheten för generativ AI

Utvärdera vilka specifika behov ditt företag har
Som du nog redan insett vid det här laget så går det mesta att göra med AI. Nu gäller det bara att bena ut vilka processer i din organisation som kan automatiseras och förbättras med generativ AI. Identifiera de områden där teknologin kan göra mest nytta och sätt igång.

Förbered teamet

Utbildning och medvetenhet är nyckeln till att få ut så mycket som möjligt av generativ AI. När ditt team är insatt i teknologin, både när det gäller kompetens och kapacitet, blir ni mer konkurrenskraftiga.

Säkerhetsstruktur

Precis som i resten av nätverket, är det viktigt att din organisation har en tydlig behörighetsstruktur och kontroll över vem som har åtkomst till känslig information. Detta blir särskilt viktigt när generativ AI används. Ta därför hjälp av en säkerhetsexpert för att försäkra dig om att företagets data stannar i företaget.

Datahantering

Nyckeln till att lyckas med generativ AI stavas strukturerad data. Se till att din organisation har effektiva system för att spara och organisera information på ett sätt som underlättar användningen av teknologin.

Gör en action plan och sätt igång!

Det är viktigare än någonsin att ha en genomtänkt strategi för de AI-lösningar ni inför i ert företag och hur ni optimerar nyttan av dem. Men framförallt är det viktigt att börja på en gång! 

Men riskerna då?

De flesta experter är överens om att generativ AI har potentialen att revolutionera hur vi arbetar idag. Men en teknologisk innovation av den här kalibern för med sig både möjligheter och utmaningar. Därför är det viktigt att även utvärdera eventuella risker. Man kan se på generativ AI som en kraftfull verktygslåda som kräver strategisk användning för att maximera dess potential och att förbereda medarbetarna på förändringen. 

Avslutningsvis

Generativ AI kommer att innebära nya möjligheter för en mängd olika branscher. Genom att förbereda din organisation för den nya tekniken kan du vara med och forma framtiden för arbete och innovation. Så se fram emot en spännande framtid och var redo för förändringarna som generativ AI kommer att medföra.

Vill du veta mer om AI?

Våra erfarna experter lång erfarenhet av utveckling av både teknik och affärsutveckling hos små och medelstora kunder.